Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

31 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Gabriela Masłowska:

    W jakich dziedzinach udział podmiotów zagranicznych był największy? Czy w przetargach, które wygrywały podmioty zagraniczne, a w których polskie podmioty startowały, ale przegrywały, przegrywały one dlatego, że po prostu nie dostarczały tych towarów lub usług lub dostarczały towary lub usługi złej jakości, czy nie spełniały innych warunków? Jakie były główne powody? Skoro poszukujemy sposobu na rozwiązanie problemu i chcemy znaleźć przyczyny tego stanu rzeczy, to może warto zwrócić uwagę na kwestię, w jakim zakresie firmy zagraniczne, które wygrywały przetargi, zatrudniały czy zatrudniają pracowników na umowę o pracę, a w jakim na umowę-zlecenie. To dotyczy także firm polskich. Czy firmy wygrywające przetargi na świadczenie usług czy dostarczanie produktów zatrudniają pracowników w Polsce na umowę o pracę, czy umowę-zlecenie?

    Podaliście mi państwo w odpowiedzi na interpelację, że wartość zamówień publicznych w 2014 r. to 140 mld zł. To ogromna kwota. Prawdopodobnie jej znaczną część stanowią wynagrodzenia. Jeżeli nie są odprowadzane od tego składki ZUS-owskie, to jest to pośrednio poważne obciążenie naszego budżetu. Czy wobec tego nie należałoby zwrócić uwagi na te kwestie podczas składania zamówień publicznych i potem ich rozpatrywania? W ten sposób moglibyśmy zaoszczędzić pieniądze publiczne, pieniądze budżetowe, które w przeciwnym wypadku pójdą na dofinansowanie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych itd.

    Jest to w ogóle problem do rozwiązania w Polsce. Sądzę, że uwzględnienie tego w zamówieniach publicznych byłoby pomocne, by przy okazji ten problem rozwiązać. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w strukturze zamówień publicznych na podstawie informacji Urzędu Zamówień Publicznych za rok 2014


18 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy