Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

31 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk:

    Pani Marszałek! Panie Prezesie! Mam na wstępie pytanie: Czy jest możliwe, jeśli tak, to co należy zmienić w przepisach, w ustawie o zamówieniach publicznych, żeby polscy przedsiębiorcy mieli jakiś priorytet? Czy można zmienić przepisy, bo my dyskutujemy w Izbie ustawodawczej i tu powinniśmy na ten temat dyskutować.

    A na marginesie, chciałem podać pewien przykład, bo my musimy w terenie również zmieniać klimat, dbać o to, by służył on polskiej przedsiębiorczości. Podam przykład, nie będę personifikował. Otóż przebudowywano kolej w kierunku Warszawy, wszyscy się cieszyli, że jest przebudowywana, a to przebudowywała firma austriacka. Wokół miasta budowano obwodnicę, wszyscy byli bardzo zadowoleni, że się buduje, a to budowała firma grecka. Natomiast jak w gminie, tej najbliższej, największej gminie, budowano drogę lokalną, nikt się nie cieszył, ponieważ budowano tę drogę z udziałem żwirowni, która była własnością żony wójta. Wtedy były skargi, był prokurator, były media, wszyscy się mścili. Radości żadnej nie było, tylko było zdenerwowanie, bo ktoś miejscowy mógł skorzystać, a żeby z następnej żwirowni skorzystać, trzeba było 30 km jechać i, powiedzmy, podwajać koszty. Musimy również zmieniać mentalność społeczną w tym kierunku, że każdy przedsiębiorca to jest pracodawca i twórca budżetu państwa i: dzień dobry panu, jemu trzeba z daleka mówić, a nie krytykować i często nasyłać instytucje kontrolne. To jest przykład z życia, a takich przykładów mamy bardzo dużo w terenie. Dziękuję.Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w strukturze zamówień publicznych na podstawie informacji Urzędu Zamówień Publicznych za rok 2014


64 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Radzie Dialogu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zawodzie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy