Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3464 i 3571).


Poseł Andrzej Szlachta:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W omawianym projekcie ustawy nie wykazano wpływu tej ustawy na sektor finansów publicznych. Jednocześnie, omawiając poszczególne elementy tej ustawy, wyliczono koszty wytwarzania nowych tablic informacyjnych na granicy państwowej, koszty związane z konserwacją tych tablic. Ponadto wymieniono koszty związane z delegowaniem funkcjonariuszy w ramach programów i projektów realizowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Powstaną też koszty związane z instalowaniem telewizji dozorowej. Również zaopatrzenie mundurowe wygeneruje określone, niemałe koszty.

    Stąd moje wątpliwości, panie ministrze. Czy wymienione składniki tych nowych kosztów rzeczywiście będą mogły być pokryte z tych budżetów, które dotychczas były projektowane? Wspomina się też o projektach, o możliwościach sfinansowania ze środków Unii Europejskiej. Chciałbym zapytać: Jaki byłby poziom tych kosztów zewnętrznych? Dziękuję bardzo.Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw


10 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy