Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (druki nr 3342 i 3554).


Poseł Michał Jach:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu wobec projektu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, druki nr 3342 i 3554.

    Jest to projekt ustawy, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, lecz również żołnierzy i pracowników cywilnych, a także wszystkich osób zainteresowanych dobrym funkcjonowaniem Sił Zbrojnych. Ta ustawa zmniejsza biurokrację. Oczekujemy również, że tak jak zostało przyjęte w założeniach, podniesie sprawność zarządzania mieniem Ministerstwa Obrony Narodowej. Faktem jest, że oczekiwalibyśmy, mówię to w imieniu klubu, by rząd poszedł dalej i przy okazji tworzenia tej jednej, wspólnej agencji zlikwidował wszystkie spółki, które obecnie funkcjonują w ramach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Jak jednak widać, rząd Platformy Obywatelskiej nie jest jeszcze do tego gotowy.

    Z zadowoleniem przyjmujemy deklarację ministra Jankowskiego, jaka padła w czasie posiedzenia komisji, że pracownicy obu agencji, którzy w wyniku ich połączenia utracą stanowiska, nie zostaną zwolnieni z dniem powołania nowego podmiotu, lecz będą, że tak powiem, odchodzić z pracy w wyniku naturalnych procesów, mam na myśli przejście na emeryturę czy do innych zakładów pracy. Będziemy to monitorować, gdyż uważamy, że pracownicy, szczególnie pracownicy szeregowi zatrudnieni na niższych stanowiskach, nie powinni ponosić kosztów połączenia tych dwu agencji. Będziemy to kontrolować, tym bardziej że w uzasadnieniu rząd podał, że oszczędności, jakie Ministerstwo Obrony Narodowej uzyska w wyniku połączenia tych dwu agencji, wyniosą ok. 20 mln zł. Będziemy sprawdzać, czy te 20 mln zł oszczędności będzie to efekt poprawy funkcjonowania, czy może zyska się je kosztem wynagrodzeń pracowników.

    Ponadto pomimo wyjaśnień, które uzyskaliśmy w trakcie prac nad tym projektem ustawy, dotyczących zasad korzystania z wprowadzonego nowego zadania dla Agencji Mienia Wojskowego, dotyczącego obrotu z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa będziemy również przyglądać się temu, jak wykorzystać tę możliwość.

    W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość chcę stwierdzić, że będziemy popierać ten projekt ustawy. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Michał Jach - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego


76 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Michał Jach - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Michał Jach - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Michał Jach - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy