Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

45 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druki nr 1297 i 1708).


Poseł Sprawozdawca Joanna Bobowska:

    Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

    Kwestia nowelizacji była poruszona na posiedzeniu komisji we wrześniu 2013 r. Wnioskodawcy zaproponowali, aby kwoty zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego miały zbliżone wartości i aby kwotę zasiłku ustalić w wysokości 200 zł, a następnie przeprowadzać coroczną waloryzację tego świadczenia. Zakładając, że zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem socjalnym, wnioskodawcy chcieliby, aby jego waloryzacja oparta była jedynie na średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w relacji do poprzedniego roku kalendarzowego.

    Projektodawcy wyliczyli koszt wprowadzenia przedmiotowej nowelizacji ustawy na ok. 450 tys. rocznie, jak się okazało, błędnie, dlatego wnieśli autopoprawkę w tym zakresie. Na posiedzeniu komisji w odniesieniu do argumentów wnioskodawców strona rządowa przedstawiła swoje stanowisko. Poinformowano, że w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przygotowywane były rozwiązania dotyczące bardziej korzystnych wyliczeń świadczeń i zasiłków i wypłat tych zasiłków pielęgnacyjnych i dodatków pielęgnacyjnych. Ponieważ ta forma czy to rozwiązanie generuje ogromne koszty, tę prace nad tą propozycją oddalono w czasie. Z punktu widzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wnioskodawcy nie doszacowali skutków finansowych wzrostu kosztów zasiłków pielęgnacyjnych. Jak podkreślano, również ze strony rządowej, w związku z tym Rada Ministrów negatywnie zaopiniowała projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych zawarty w druku nr 1297. Z uwagi na zakres działania tych projektowanych zmian prawnych i związane z nimi koszty na posiedzeniu komisji większością głosów przyjęto wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania na posiedzeniu we wrześniu 2013 r. wniosła o odrzucenie przez Sejm projektu ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych


46 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przedsiębiorstwie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przedsiębiorstwie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy