Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

47 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 3568).


Poseł Henryk Kmiecik:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Dzisiaj na posiedzeniu Dolnośląskiego Zespołu Parlamentarnego rozpatrywaliśmy prośbę o obniżenie opłat za odcinek autostrady z Wrocławia do Opola, który jest remontowany. Przybyły dwie przedstawicielki ministerstwa, które albo udawały, że nie potrafią, albo naprawdę nie potrafiły zdefiniować, jakie parametry powinna mieć autostrada płatna. Jeżeli mają być dwa pasy plus pas awaryjny, a gdy jest remont, są tylko dwa pasy w dwóch kierunkach, czyli nie są spełnione parametry autostrady płatnej, to czy w świetle obowiązujących przepisów nie należy zawiesić poboru opłat, skoro droga nie spełnia funkcji autostrady płatnej? Naturalnie, tak powinno być. Nie wiem, dlaczego ministerstwo tak się upiera, żeby dalej pobierać opłaty od kierowców, mimo że stoją w korku po 4-5 godzin. A już skandalem było, że ludzie stali, gdy był wypadek, na końcu jeszcze zapłacili, i nie otworzono przejazdu. Tymczasem obowiązkowo powinna być możliwość otwarcia przejazdu co 4 km i wycofania pojazdów. Nie uczyniono tego. Dziękuję.Poseł Henryk Kmiecik - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym


88 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Henryk Kmiecik - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Henryk Kmiecik - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Henryk Kmiecik - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy