Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

47 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 3568).


Poseł Stanisław Żmijan:

    Bardzo dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Moje pytanie natury ogólnej kieruję w szczególności do panów posłów Andrzeja Adamczyka i Krzysztofa Tchórzewskiego. Czy wam, panowie posłowie, nie przychodzi zbyt łatwo przywdziewanie szat Katona? Otóż pytam o to w kontekście zarzutu, że w tak nadzwyczajnym trybie wprowadzamy do porządku obrad ten projekt ustawy. Bardzo wyraźnie mówiłem, dlaczego tak jest - ze względu na bardzo realne zagrożenie. W szczególności podkreślałem, że chodzi o dzieci i młodzież, chodzi o temperaturę, oczywiście o zamknięcie w samochodzie przez długie godziny, o konstrukcję psychologiczną młodych ludzi. To z tego wynika zagrożenie. To z tych bardzo ważnych powodów wprowadziliśmy ten projekt. A chcę panom przypomnieć, że w 2005 r., kiedy utworzyliście po wyborach koalicję rządową, w ciągu jednej nocy znowelizowaliście ustawę o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, i to nie w celu ratowania życia i zdrowia ludzi, tylko żeby szybko obsadzić stanowiska w zarządzie radia i telewizji i w radach nadzorczych. W związku z tym proszę o stosowną miarę w tej debacie. Bardzo dziękuję. (Oklaski)Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym


53 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy