Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

40 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 3109 i 3533).


Poseł Zbigniew Sosnowski:

    Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoki Sejmie! Czas, by na tej sali zacząć mówić prawdę, a nie mamić zwykłych ludzi. Już nieraz słyszałem, że ze względów taktycznych - podkreślam to słowo - należy nie dopuścić do przyjęcia tego projektu ustawy, bo zgłosili go posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czy chodzi o dobro Rzeczypospolitej i polskiego rolnika, czy o prywatę i interes partii politycznej? Czas odpowiedzieć na to pytanie.

    Swoje pytanie kieruję do pana ministra. Panie ministrze, czy naprawdę jest tak, jak mówią posłowie opozycji, w tym Prawa i Sprawiedliwości i Sojuszu Lewicy Demokratycznej? Czy projekt ustawy chroni przed wykupem polskiej ziemi przez obcokrajowców, czy nie chroni?

    (Poseł Jacek Bogucki: Nie, nie chroni.)

    Drugie pytanie. Czy rozwiązania zawarte w projekcie ustawy blokują spekulacyjny obrót ziemią, czy też nie?

    (Głos z sali: Nie blokują.)

    Trzecie pytanie. Skoro opozycja krzyczy: nie blokują, to proszę powiedzieć, czy potwierdza pan, że były pozytywne opinie o projekcie ustawy zgłoszone przez izby rolnicze, RI ˝Solidarność˝, co mocno podkreślam, i przez kółka rolnicze.

    (Poseł Jacek Bogucki: Nieprawda.)

    Kolejne pytanie. Panie ministrze, czyje interesy narusza projekt ustawy? Bo widać wyraźnie na tej sali, że narusza.

    (Poseł Romuald Ajchler: Spółdzielcze.)

    Jeszcze jedno. Jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi mówił tak: Spotkałem się niedawno z radcą rolnym ambasady Holandii. Rząd holenderski rozważa skierowanie (Dzwonek) do Trybunału Europejskiego tej ustawy prawa polskiego, ponieważ uderza ona również w dzierżawców zagranicznych, którzy dzierżawią w Polsce nieruchomości. Pytam: Czyje interesy reprezentował pan poseł, wypowiadając te słowa? (Oklaski)Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw


79 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy