Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

40 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 3109 i 3533).


Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nie mamy zwyczaju handlowania ludźmi, panie pośle Telus. (Oklaski) Powstaje projekt ustawy, który mówi o tym, jak można umocnić gospodarstwo rodzinne, a mówi się dzisiaj o niezgodności z konstytucją. W dyskusji nad projektem ustawy na posiedzeniu komisji inny poseł staje w obronie dzierżawców zagranicznych, wasz poseł. Inny poseł mówi o dorabianiu się w kontekście handlu ziemią, i też tego broni. To jak można uchwalić dobrą ustawę, Wysoka Izbo? Dzisiaj padają słowa: domagamy się od koalicji. Jest projekt ustawy, który stawia barierę, jeżeli chodzi o sprzedaż ziemi cudzoziemcom. Tak jak powiedziałem wcześniej, chcieli dobrze, ale nie mogli się zgodzić z innymi, bo oni także chcieli dobrze. Panie pośle Telus, sprawa była prosta. Nie chodzi o zbieranie 2,5 mln podpisów przeciw sprzedaży Lasów Państwowych, których nikt nie sprzedaje. Wystarczyło poprzeć poprawkę do konstytucji, która brzmiała: lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom. A wy powiedzieliście, że to jest otwarcie furtki umożliwiającej sprzedaż lasów.

    (Poseł Jacek Bogucki: Kłamstwo.)

    Hipokryzja nie zna granic.

    (Poseł Robert Telus: Wasza.)

    Panie pośle Telus, po chrześcijańsku, z ręką na sercu, słuchając głosu sumienia, jeśli je macie (Dzwonek), zastanówcie się nad waszą hipokryzją, nad okłamywaniem ludzi, nad wprowadzaniem ich w błąd. Dosyć tego. Ktoś musi to wreszcie powiedzieć...

    (Poseł Jacek Bogucki: Kłamstwo.)

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    Dziękuję.

    Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk:

    Panie marszałku Kuchciński, bardzo pana szanuję. Przepraszam, że się uniosłem, ale nie można tego powiedzieć bez nerwów.

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    Proszę bardzo.

    Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk:

    To pańscy koledzy okłamują ludzi i wprowadzają ich w błąd. (Oklaski)Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw


35 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Radzie Dialogu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zawodzie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy