Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

40 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 3109 i 3533).


Poseł Robert Telus:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Sprawa, o której mówimy w Sejmie już od 8 lat, jest bardzo ważna. Domagamy się od koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, żeby tą sprawę załatwić. Składamy swój projekt. Nasz projekt leży w Sejmie, w zamrażarce marszałka już prawie 3 lata. Koalicja nic nie robiła. Nagle na kolanie posła Kalemby pisze się ustawę, bo zbliżają się wybory. Ta ustawa nie załatwia sprawy. Ta ustawa jest knotem, ustawą tylko prowizoryczną, żeby powiedzieć w kampanii wyborczej: załatwiliśmy. Załatwicie to tak samo jak chcieliście załatwić lasy w konstytucji. Chodzi o waszą hipokryzję. Mówiliście, że zabezpieczacie w konstytucji, a chcieliście po prostu doprowadzić do prywatyzacji lasów. Dlaczego tak ważną sprawę załatwiacie w ten sposób, na kolanie, żeby nie załatwić tematu?

    Panie ministrze, mam pytanie. Czy jeżeli przyjedzie obcokrajowiec i zadeklaruje kwotę za hektar ziemi, wysoką kwotę, na zapłacenie której polskiego rolnika nie stać, a nikt nie skorzysta z prawa pierwokupu, dlatego że nie będzie go stać, to czy on go kupi za tę kwotę, którą zadeklarował? Najważniejszy problem dotyczy tego, że polskiego rolnika nie stać na konkurowanie z rolnikiem niemieckim, jeżeli chodzi o to, żeby kupił ziemię za kwotę, którą proponuje obcokrajowiec. Tą ustawą nie załatwiamy tej sprawy. Obcokrajowiec przyjedzie, zadeklaruje i kupi. (Dzwonek)

    A teraz takie pytanie do PSL...

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    Panie pośle...

    Poseł Robert Telus:

    Ostatnie pytanie.

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    5 sekund.

    Poseł Robert Telus:

    Bardzo ważna sprawa. Dlaczego ten bubel sprzedaliście za tak wysoką cenę, którą jest stanowisko marszałka Sejmu, i to dla tak szacownego pana jak pan marszałek Zych? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Robert Telus - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw


56 wyświetleń
Zobacz także:
Poseł Robert Telus - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskich oraz przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Robert Telus - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskich oraz przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Robert Telus - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy