Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

40 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 3109 i 3533).


Poseł Sprawozdawca Leszek Korzeniowski:

    Dziękuję, panie marszałku.

    Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Panie i Panowie Posłowie!

    (Głos z sali: Chyba trzeba by...)

    (Głos z sali: Ale dlaczego...)

    Mam przyjemność...

    (Głos z sali: ...może jeszcze się uda.)

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Panie i panowie posłowie, proszę o spokój. Pan Korzeniowski ma głos jako sprawozdawca komisji.

    Proszę bardzo.

    Poseł Sprawozdawca Leszek Korzeniowski:

    Mam przyjemność w imieniu połączonych komisji, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej, przedstawić sprawozdanie z druku nr 3533 dotyczące poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

    To jest ustawa, która budziła wiele kontrowersji, wiele napięć społecznych i jest oczekiwana na polskiej wsi. Mogę powiedzieć, bo brałem udział w pracach i podkomisji, i komisji, że te obrady przebiegały dość burzliwie, ale w końcu dzisiaj nadszedł pewnego rodzaju koniec i następuje podsumowanie tej pracy.

    Na dzisiejszym posiedzeniu połączonych komisji, które opiniowały sprawozdanie podkomisji, komisje wypracowały wniosek o zaakceptowanie, pozytywne zaopiniowanie tego projektu. Chciałbym też poinformować, że złożonych zostało 7 wniosków mniejszości.

    Praktycznie wszyscy wiemy, o co chodzi w tej ustawie. Głównym celem, mimo że on nie został wyszczególniony w treści tej ustawy, jest zabezpieczenie polskiej ziemi przed wykupem, przed wykupem różnym, przed wykupem, jak to się mówi, przez cudzoziemców i niektórych Polaków z Marszałkowskiej. Celem ustawy jest poprawa struktury obszarów gospodarstw rolnych, przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji, zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Uważam, taki jest mój wniosek, że cel, który został założony w tej ustawie, został osiągnięty.

    Chciałbym również podziękować wszystkim tym, którzy brali udział w pracach podkomisji, a podkomisja zbierała się cztery razy, oraz którzy brali udział w pracach komisji, tak jak powiedziałem, bardzo burzliwych, ale temat rzeczywiście budzi wiele wątpliwości. Dziękuję bardzo za uwagę. (Oklaski)Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw


59 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy