Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

23 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (druk nr 3519).


Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nawiązując do przedmówcy, uda się, jeśli będzie wola, jeśli będzie wola wszystkich do dialogu, ponieważ już w tej chwili, kiedy dyskutujemy na ten temat, jest rozbieżność zdań.

    Myślę, że dialog społeczny to niezbywalne prawo do tego, by każdy miał własne zdanie, ale to również obowiązek szukania kompromisu dla rozwiązania problemu, a nie przeciąganie liny na swoją stronę. Często cytuję zdanie: Chcieli dobrze, ale nie mogli się zgodzić z innymi, bo oni także chcieli dobrze. Każdy chciałby, żeby była jego racja. Podam przykład, z którym nie zgadzają się nawet moi koledzy. Ostatnio był protest przeciwko sprzedawaniu ziemi cudzoziemcom za pośrednictwem ˝słupów˝, bito w ministra rolnictwa. Dopytywałem z tej trybuny, żeby pokazać, kto jest tym ˝słupem˝, bo ukrywano adresata, tego, który dopuszczał się przekrętów, ukrywano go. Czy to sprzyja dialogowi społecznemu? W dialogu społecznym muszą być czyste intencje, to doprowadzi do rozwiązania problemów zwykłych ludzi. Tak ja to rozumiem i byłoby bardzo dobrze, gdyby wszyscy, mówiąc i dyskutując o dialogu społecznym (Dzwonek), mieli takie intencje. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego


51 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zawodzie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy