Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

22 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3517).


Poseł Krystyna Skowrońska:

    Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Panie i Panowie Posłowie! Chciałabym najpierw przeprosić. Dopiero zakończyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Komisji Infrastruktury, podczas którego pracowano nad poprawkami do projektu ustawy dotyczącego poprawy realizacji programu ˝Mieszkania dla młodych˝.

    A zatem wracając do projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw, myślę, że przedłożony przez rząd projekt jest niekontrowersyjny. Myślę, że będziemy pracować w tym zakresie ponad podziałami partyjnymi, bo on nie powoduje żadnych emocji stricte politycznych.

    Chciałabym powiedzieć, że ta regulacja jest bardzo oczekiwana przez rynek bankowy. Mimo że banki polskie są jednymi z najbezpieczniejszych kapitałowo w Europie, co m.in. przejawia się wysokim współczynnikiem wypłacalności tego sektora, założone jest 8-procentowe minimum, a średni współczynnik wypłacalności w Polsce wynosi 15%, istnieje ryzyko niedopasowania i ryzyko luki płynności. A zatem długoterminowe kredyty, w tym kredyty mieszkaniowe z 15-letnim okresem spłaty, są finansowane przez krótkie depozyty. Tych depozytów złożonych w bankach na taki okres niestety jest niewiele. Jeżeli w tym przypadku dążymy do tego, aby sektor był bezpieczny, to rozwiązania zaproponowane w tym projekcie mówią o możliwości emisji listów zastawnych, które będą finansowały m.in. kredyty hipoteczne. Polskie banki sprzedają w ciągu roku kredyty hipoteczne o wartości 30 mld zł. Obecny model finansowania krótkimi depozytami długich aktywów, czyli długich kredytów, niestety nie jest modelem, który zapewnia bezpieczeństwo tego systemu. Możliwość emisji listów zastawnych będzie możliwością, która zdecydowanie poprawi kwestię ryzyka płynności.

    W tym zakresie, jak proponuje projekt ustawy, pojawią się zmiany w prawie upadłościowym i ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych, które mają zwiększyć wiarygodność polskich listów zastawnych dla inwestorów. Ten instrument będzie również instrumentem dochodowym, wpłynie też m.in. na poprawę ratingu, jeśli chodzi o polskie listy zastawne. Mamy w tej kwestii ponadto możliwość wyłączenia listów zastawnych z limitów podmiotowych ustalonych dla otwartych funduszy emerytalnych w taki sposób, żeby w tym zakresie można było w takie instrumenty inwestować. Chodzi także o doprecyzowanie zapisów ustawy o podatku CIT odnośnie do rezerw za skupione przez banki hipoteczne wierzytelności kredytowe, wprowadzenie dla kredytów nabytych przez banki tych samych zasad, które obowiązują wobec kredytów przez nie udzielanych, a także o zwiększenie limitu refinansowania listami zastawnymi detalicznych kredytów mieszkaniowych ze współczynnikiem zabezpieczenia. Dotychczas ten współczynnik zabezpieczenia wysokości kredytu do wartości nieruchomości wynosił 60%, w tym zakresie proponuje się, aby ten wskaźnik zwiększyć do 80%.

    Rozwiązanie to pokazuje, że zmniejszamy ryzyka na rynku bankowym i dajemy szansę emisji listów zastawnych. Polski rynek listów zastawnych to ok. 7% kredytów. Inne są w tym zakresie np. doświadczenia czeskie, gdzie w znacznie większym stopniu kredyty są finansowane listami zastawnymi. To rozwiązanie służyć będzie również konkurencyjności na rynku kredytów hipotecznych. Mamy nadzieję, że wprowadzenie takiego instrumentu i działalność banków hipotecznych będzie dobrze służyć polskim obywatelom. Dziękuję bardzo.Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw


18 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy