Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Andrzej Szlachta:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jednym z obszarów objętych programem ˝Bezpieczna plus˝ jest cyberprzestrzeń. Z badań wykonanych w 2013 r. wynika, że 2/3 gimnazjalistów korzysta z Internetu codziennie, a tylko 1% używa sieci rzadziej niż raz w tygodniu. Internet dla nastolatków jest najważniejszym medium. Ponad 10 godzin tygodniowo spędza w Internecie ponad 70% osób w wieku od 15 do 19 lat. Aż 98% dzieci w Polsce w wieku od 9 do 16 lat korzysta z Internetu przynajmniej raz w tygodniu. Cyberprzestrzeń stwarza szerokie możliwości dostępu do informacji. To zjawisko pozytywne, ale stwarza też poważne zagrożenia dla dzieci i młodzieży, w tym dostęp do treści zawierających przemoc, agresję, pornografię oraz coraz powszechniejsze zjawisko uzależnienia od Internetu i komputera.

    Pani minister zapowiedziała warsztaty edukacyjne dla nauczycieli i rodziców realizowane przez partnerów programu wyłanianych w konkursach, stąd moje pytania do pani minister. Jakie środki finansowe ministerstwo zabezpieczyło na ten cel w tegorocznym budżecie i jaki jest plan finansowy na prowadzenie tych warsztatów w roku następnym? Czy te warsztaty będą prowadzone powszechnie we wszystkich jednostkach szkolnych, czy tylko w wybranych? Czy w ramach tych warsztatów przewiduje się prezentacje sposobu leczenia uzależnień od Internetu i komputerów? Według badań z 2013 r. 1,3% młodzieży nadużywa Internetu, a ponad 12% to osoby wykazujące syndrom nadużywania Internetu. W sumie ponad 13% młodzieży dysfunkcyjnie korzysta z Internetu i komputera. Czy ministerstwo prowadzi badania nad zjawiskiem cyberfobii jako nowym zagrożeniem dla zdrowia dzieci i młodzieży? Dziękuję.Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018 "Bezpieczna plus"


13 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy