Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Bardzo dobrze, że pani minister powiedziała o tym, że będą warsztaty, że będzie wychowanie młodzieży, dzieci i że powinno się to zaczynać od najmłodszych lat. Jest takie staropolskie, dawne przysłowie: czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Myślę, że nie brano tego pod uwagę przez pewien czas, nie wdrażano wychowania młodzieży.

    Jadę tramwajem, młodzi siedzą, starsi stoją. Im, gdy byli dziećmi, nikt nie powiedział, że powinno być odwrotnie, że trzeba ustąpić miejsca, że powinna być grzeczność.

    Może jeszcze jedno. Jeśli będą warsztaty, to może należałoby wdrażać pewien trend, zaczynając od dzieci, żeby nauczyć dobrze mówić o koleżance, koledze, nauczycielu, wychowawcy, ludziach z zewnątrz. Dzisiaj włączasz telewizję, a tam mówi się źle o ludziach, słuchasz radia, a tam mówi się źle, bierzesz gazetę, a tam pisze się źle o ludziach. I ten trend jest zaszczepiany już wśród dzieci, wśród młodzieży. Włączasz komputer, a w cyberprzestrzeni mówi się źle.

    Może gdyby zacząć odwracać te trendy - i to nie jest sprawa tylko tego rządu, lecz to jest sprawa nas wszystkich - może gdyby tym dzieciom wszczepiać dziś, żeby mówiły dobrze, gdyby wszczepiać im to dobro, oddziaływać na podświadomość, to za ileś lat, jeśli zostaną posłami, może Wysoka Izba będzie wyglądać inaczej. Może wtedy pochylą się razem, opozycja, koalicja, z troską nad problemami zwykłych ludzi, a nie będzie tak, jak dzisiaj - przeciąganie liny. Chcieli dobrze, ale nie mogli się zgodzić z innymi, bo oni także chcieli dobrze. Bo my nie jesteśmy razem.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Czy jest (Dzwonek) możliwość przeciwdziałania - przepraszam, już tylko zadam pytanie - ze strony resortu, ze strony rządu, tak aby blokować wszelkie brudy, które są w cyberprzestrzeni, które serwuje się w Internecie, a młodzież i dzieci po prostu często nurzają się w tym brudzie? To są negatywne zjawiska, które działają na podświadomość, zaś potem przekłada się to na kiboli, na przemoc w szkole, a nawet, jak słyszymy, że dzieje się w Stanach Zjednoczonych, na zabójstwa i terroryzm w szkołach. Dziękuję, przepraszam.Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018 "Bezpieczna plus"


57 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Radzie Dialogu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zawodzie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy