Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

50 punkt porządku dziennego:


Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument ˝Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2014 r.˝ (druk nr 3458) wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki (druk nr 3494).


Poseł Jerzy Borkowski:

    Dziękuję bardzo.

    Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Koła Poselskiego Ruch Palikota wobec sprawozdania komisji dotyczącego informacji o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, druki nr 3458 i 3494.

    Szanowni Państwo! Nie będę przytaczał wszystkich liczb i faktów na potwierdzenie tego, jakim dobrem są strefy ekonomiczne, uważam tak w przeciwieństwie do kolegi z PiS, przedmówcy, który złożył wniosek o odrzucenie informacji. Panie pośle, można złożyć wniosek, jeżeli pan nie zgadza się z zasadami prowadzenia działalności w tych strefach, ale złożenie wniosku w sprawie informacji o tym, jak te strefy wykonywały swoje zadania, jest porównywalne ze złożeniem wniosku w sprawie tego, że dzisiaj nie jest piątek. A dzisiaj jest piątek, panie pośle.

    (Poseł Wojciech Zubowski: To jest oczywistość.)

    Jest pewna różnica. Informacja dotyczy działalności tych stref, a nie sposobu prowadzenia działalności w tych strefach czy ich użyteczności.

    (Poseł Wojciech Zubowski: Informacja powinna zawierać te dane.)

    Panie pośle, niech pan nie krzyczy.

    Powinny być te dane i dane są, dlatego nie będę ich przytaczał po raz kolejny.

    Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:

    Bardzo proszę, panowie posłowie, nie dyskutujcie ze sobą.

    (Poseł Maria Nowak: To niech pan odnosi się do informacji, a nie do nas.)

    Bardzo proszę.

    Poseł Jerzy Borkowski:

    Pani marszałek, przepraszam bardzo, pani jest po to, aby pilnować porządku.

    Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:

    Pan ma głos, panie pośle.

    Bardzo proszę, pan poseł Jerzy Borkowski.

    Poseł Jerzy Borkowski:

    Bardzo dziękuję.

    Specjalne strefy ekonomiczne, jak wiemy, umożliwiają rozwój gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości. Bolączką jest to, że są zbyt mało wykorzystywane w niektórych regionach. W moim regionie katowickim czy też, jak pan wspomniał, w Mielcu te strefy dość dobrze sobie radzą i przyciągają przedsiębiorców. Należałoby zastanowić się nad zwiększeniem pomocy dla przedsiębiorców, którzy próbują lokować tam swoje biznesy i rozwijać działalność w tych strefach. Tak samo jest w przypadku specjalnej strefy w Katowicach. Mieszkam w Dąbrowie Górniczej i chcę powiedzieć, że mamy świetną strefę ekonomiczną, która obejmuje obszerne tereny, teraz wybudowano drogi. Takie inwestycje pozwalają na rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości.

    Niewątpliwie olbrzymie znaczenie ma reklama takich województw i miast, bo wiadomo, że pojawiają się informacje o takiej czy innej strefie i o produkcji. Wspomnę też o kwestii zmniejszenia bezrobocia. Tak więc oceniając efekty ekonomiczne poszczególnych stref, należy mieć również na uwadze to, że w dużym stopniu są one zdeterminowane położeniem geograficznym obszarów i związanym z tym poziomem rozwoju infrastruktury społeczno-gospodarczej oraz dostępnością wykwalifikowanej kadry. Strefy, które należą do wiodących pod względem liczby udzielonych zezwoleń, wartości inwestycji i liczby utworzonych zezwoleń, utworzonych miejsc pracy, są zlokalizowane w części zachodniej, południowej i centralnej Polski, o czym wspomniałem wcześniej.

    Nakłady inwestycyjne - należy zwrócić uwagę na olbrzymie nakłady inwestycyjne, jakie zostały poczynione. Od początku funkcjonowania stref do końca 2014 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia ponieśli nakłady w wysokości 102 mld zł. Są to znaczące kwoty, tego by nie było, gdyby nie specjalne strefy ekonomiczne. W stosunku do roku 2013 inwestycje wzrosły o prawie 10 mld zł, tj. o ok. 10%, a więc tempo ich wzrostu było wyższe, praktycznie o 1 punkt procentowy, w porównaniu z relacją z lat 2012-2013. Dlatego też, biorąc pod uwagę wszystkie fakty i prawidłową realizację według mnie założeń działalności specjalnych stref ekonomicznych, posłowie Koła Poselskiego Ruch Palikota będą głosować za przyjęciem sprawozdania. Dziękuję bardzo.Poseł Jerzy Borkowski - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2014 r." wraz ze stanowiskiem Komisji


590 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Jerzy Borkowski - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Borkowski - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Borkowski - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Borkowski - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Borkowski - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Borkowski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Borkowski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Borkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Borkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Borkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy