Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

47 punkt porządku dziennego:


Powołanie rzecznika praw obywatelskich (druki nr 3535 i 3583).


Poseł Leszek Miller:

    Pani Marszałek! Pani Premier! Niewątpliwie mamy do czynienia z dwojgiem kandydatów o znakomitych kwalifikacjach i znakomitych przymiotach. Będziemy decydować zgodnie z indywidualnym przekonaniem o tym, kto może wypełniać funkcję rzecznika lepiej. Ja chciałbym potwierdzić, że wyborem mojego klubu jest pan dr Bodnar.

    Ale żeby też rozładować niepotrzebne napięcie polityczne, bo niedobrze byłoby, gdyby ta kwestia była przedmiotem politycznych kontrowersji, chciałbym powiedzieć, że jednoznacznie podpisujemy się pod wszystkimi argumentami, które w imieniu naszego klubu przedstawił Dariusz Joński, ale dotyczącymi przymiotów naszego kandydata. Natomiast uwagi krytyczne pod adresem pani Romaszewskiej uważam za niestosowne. I wyrażam w związku z tym ubolewanie. (Oklaski)Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich


488 wyświetleń
Zobacz także:Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 20 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Sprawozdanie Komisji o: - senackim projekcie ustawy o działaczach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Wybór Marszałka Sejmu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy