Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

33 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Mieczysław Kasprzak:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż mówimy dzisiaj o systemie ostrzegawczym, o skutkach potężnych nawałnic, burz, ale jest również coś takiego jak wyładowania atmosferyczne. One są bardzo mocne, bardzo intensywne w okresie burzowym i szkody, które powstają w ich wyniku, obecnie też są znacznie większe niż wcześniej. Szereg sieci przesyłowych jest napowietrznych na terenach wiejskich i ta sprawa właśnie bardzo często dotyczy terenów wiejskich. Każde potężniejsze wyładowanie atmosferyczne powoduje ogromne szkody w infrastrukturze domowej, powiedzmy to sobie szczerze. Wszystkie wrażliwe urządzenia typu przekaźniki, sterowniki itd. padają. To są też ogromne straty. Czy nie należałoby o tym informować? Oczywiście można się od tego ustrzec - jak mówią fachowcy, trwałych zabezpieczeń nie ma - przez odpowiednie zachowanie, czyli wyłączanie tych urządzeń w odpowiedni sposób. Świadomość tego jest bardzo niska. Niektórzy w czasie intensywnej burzy oglądają telewizor, a z telewizora potrafi buchnąć ogień, jak niektórzy mówią. Sam byłem świadkiem takich zdarzeń. Likwidacja ich skutków jest później bardzo droga.

    Czy nie należałoby właśnie, mówiąc o zabezpieczeniu, w jakiś sposób zwracać na to uwagę? Tak jak powiedziałem, te zjawiska w większej mierze występują na terenach wiejskich. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu Ostrzegania oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych


64 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo działalności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy