Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

33 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Piotr Król:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mówimy dzisiaj o regionalnym systemie ostrzegania, czyli o usłudze powiadamiania o regionalnych zagrożeniach. Informacje o takich niebezpieczeństwach jak klęski żywiołowe czy pożary mają docierać do obywateli przez aplikację mobilną i lokalną telewizję.

    Pierwsza sprawa, o którą chciałbym zapytać, to przyszłość tego systemu. Posiadam informacje, które konsultowałem nie bez kozery m.in. z samorządowcami z Bydgoszczy, ponieważ ostatnio w Bydgoszczy doszło do sytuacji, którą można określić mianem oberwania chmury. Być może też część kanalizacji deszczowej nie była zbyt skuteczna. Niemniej można się uśmiechać, niemniej mieszkańcy jednej z ulic w Bydgoszczy mieli możliwość popływać po drodze kajakami, bo taka ilość wody w krótkim czasie się na niej znalazła.

    To jest punkt wyjścia do mojego pierwszego pytania. Panie ministrze, na kiedy państwo przewidują ten system informowania? Bo on teraz, powiedziałbym, jest na poziomie województw, o czym pan mówił. Wydaje się, że ta informacja powinna być uszczegółowiana, powinna zejść na poziom powiatów. To byłby moment, w którym uszczegółowienie tej informacji powodowałoby, że ona by skuteczniej trafiała.

    Po drugie, jeśli chodzi o informację i o to, o czym państwo mówiliście ? propos aplikacji ściąganej na telefon, wydaje się, że jeszcze nie wszyscy posiadają telefony, w których można instalować te aplikacje. Czy nie bardziej racjonalne, panie ministrze, byłoby, żeby te informacje docierały do uczestników programu po prostu za pośrednictwem SMS-ów? Tym bardziej że - było to też podnoszone tutaj we wcześniejszych wystąpieniach - różnego rodzaju klęski żywiołowe niejednokrotnie cechują się tym, że po prostu nie mamy dostępu do prądu. W niektórych miejscowościach dość popularny jest Internet bezprzewodowy, ale często nie ma dostępu do Internetu, tym bardziej do prądu. A więc wydaje się, że bardziej racjonalny byłby dostęp do tych informacji za pomocą SMS-ów, a nie specjalnej aplikacji, tym bardziej że nie wszyscy muszą korzystać z tej aplikacji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu Ostrzegania oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych


110 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Komunikaty.

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy