Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

32 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Grzegorz Tobiszowski:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Panie ministrze, jak pan wie, odbyło się spotkanie pani kandydat na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Beaty Szydło ze stroną społeczną, Solidarnością. Na tym spotkaniu pojawiły się m.in. sugestie, aby zapytać pana ministra, na jakim etapie prac jest powoływanie nowej struktury nowej Kompanii Węglowej. Chodzi tu też m.in. o wypowiedź pana prezesa Sędzikowskiego, który niedawno wyraził opinię, iż jeśli do końca sierpnia nie udała się powołać nowej kompanii, to będą problemy zarówno z nową Kompanią, jak i ze strukturą Kompanii w tej starej formule. Tego dotyczy pierwsze pytanie. Czy są zagrożenia, jeśli chodzi o termin? Jak wiemy, został on przesunięty o 2 miesiące.

    Drugie pytanie, panie ministrze, związane z grupą kapitałową, jeśli chodzi o zakup pozostałych kopalń, które zostały przewidziane do kupienia przez Węglokoks czy może inne podmioty. Które podmioty wchodzą tutaj w rachubę i kiedy dojdzie do stosownych transakcji finansowych? I trzecie pytanie, myśmy o tym już rozmawiali na posiedzeniu wcześniej, dotyczące notyfikacji. Pan minister wspomniał o tym, że są intensywne rozmowy w Brukseli. Jeśli można byłoby tutaj, na ile to możliwe, przybliżyć nam, na jakim jesteśmy etapie, jakie są nadzieje i ewentualnie kiedy można się spodziewać wypowiedzi w sprawie notyfikacji Unii Europejskiej związanej z wsparciem procesu restrukturyzacji Kompanii Węglowej. Dziękuję bardzo.


32 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Wojciech Kowalczyk:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Może krótka informacja o sytuacji finansowej Kompanii Węglowej. Ze wstępnych danych spółki za pierwsze półrocze wynika, że wydobycie węgla kamiennego wyniosło 13 700 tys., w czerwcu wydobyto 2200 tys. t węgla. Te dane wstępne uwzględniają skutki zmian organizacyjnych, jakie nastąpiły w maju bieżącego roku, czyli zbycie kopalń Makoszowy i Brzeszcze do SRK, Bobrek i Piekary do Węglokoksu Kraj oraz Centrum do SRK. Mimo tych zmian wydobycie w czerwcu było o 100 tys. t wyższe niż w maju 2015 r. W porównaniu do okresu styczeń-czerwiec 2014 nastąpił spadek produkcji węgla o 15,8%. Tak wysoka dynamika spadku produkcji podyktowana jest sprzedażą w ubiegłym roku kopalni Knurów-Szczygłowice na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Należy pamiętać, że wszelkie zmiany organizacyjne wpływają na relacje porównawcze odnoszące się do analogicznego okresu roku ubiegłego. Sprzedaż węgla w okresie 6 miesięcy br. była wyższa o 8,2% niż wydobycie i ukształtowała się na poziomie 14,8 mln t, w tym ponad 12,3 mln t sprzedano na rynek krajowy, a 2,5 mln t to sprzedaż na wywóz i eksport. Co ważne, stan zwałów na koniec czerwca wyniósł 4,1 mln t i był o 28,4%, 1,6 mln t, niższy niż na koniec 2014 r. i o ponad 26% niższy od stanu na koniec czerwca 2014 r.

    (Poseł Jan Rzymełka: To bardzo dobrze.)

    Strata netto Kompanii Węglowej po 6 miesiącach wyniosła 746 700 tys. Niemniej jednak, jak poinformował parę dni temu zarząd spółki, w pierwszym półroczu bieżącego roku Kompania Węglowa uzyskała wynik EBITDA, czyli zysku operacyjnego po pomniejszeniach, na poziomie 240 400 tys. Jest on wyższy od zaplanowanego o 21 mln. Jest to efekt intensywnych działań restrukturyzacyjnych w spółce.

    Kwestia terminu - tak jak wielokrotnie podkreślaliśmy, do końca sierpnia powstanie Nowa Kompania Węglowa. Pracujemy dwutorowo, zarówno poprzez fundusz, który powstał w ramach TFI BGK, którym będą zarządzały Polskie Inwestycje Rozwojowe, ten fundusz się nazywa Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw, jak i rozmawiamy bezpośrednio z inwestorami finansowymi, branżowymi o bezpośrednim wejściu kapitałowym do Nowej Kompanii Węglowej. Do końca sierpnia musi powstać i powstanie Nowa Kompania Węglowa.

    Jeżeli chodzi o kwestię przyszłej struktury kapitałowej, jak szanowni państwo wiedzą, podpisana została umowa przedwstępna między Węglokoksem a Kompanią Węglową na zbycie czterech kopalń rybnickich i została wypłacona zaliczka. Docelowo w Nowej Kompanii Węglowej będzie 11 kopalń, nie będę wymieniał ich nazw, one są podane w porozumieniu z 17 stycznia, plus te zakłady okołogórnicze, które też przejdą do Nowej Kompanii Węglowej. Jest to uzgodnione ze stroną związkową. To, co się teraz dzieje, to jest tzw. vendor due diligence, czyli badanie spółki, są na ukończeniu audyty zewnętrzne modelu biznesowego. Te kwestie powinny być zamknięte w ciągu tygodnia, maksymalnie dwóch tygodni. Myślę, że do końca lipca powinniśmy otrzymać już wstępne oferty od inwestorów, a do końca sierpnia powstanie Nowa Kompania Węglowa, w nowej strukturze kapitałowej po podwyższeniu kapitału, z 11 kopalniami.

    Jeżeli chodzi o kwestie notyfikacyjne, 8 lipca odbyliśmy spotkanie w Brukseli z DG Competition (Departament Pomocy Publicznej), z panem dyrektorem Koopmanem. Chcę zapewnić, że nie ma problemu co do pomocy dla kopalń, które zostały przekazane do SRK. Te kwestie mamy wyjaśnione i tutaj są już poczynione szczegółowe uzgodnienia. DG Competition oczekuje od nas jeszcze dodatkowych informacji o modelu biznesowym i strukturze inwestorów Nowej Kompanii Węglowej, ale to jest jakby osobny proces, chcą mieć pełen komfort co do tego, że te kwestie są również zaadresowane. W ciągu tygodnia, maksymalnie dwóch te informacje zostaną dostarczone. Nie chciałbym tu wyrokować, kiedy, ale w bardzo krótkim terminie oczekujemy decyzji Komisji Europejskiej. Dziękuję. (Oklaski)


32 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Grzegorz Matusiak:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ja mam pytania dotyczące sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Wiemy, że w ciągu 3 lat Jastrzębska Spółka Węglowa straciła bardzo dużo na aktywach. Sytuacja jest trudna, szczególnie finansowa, jeżeli chodzi o środki bieżące. W związku z tym mam kilka pytań. Czy istnieje ryzyko braku pieniędzy na wypłaty barbórki w grudniu? Czy planowane jest połączenie KWK Krupiński z KWK Pniówek i w ten sposób wygaszanie KWK Krupiński? Jak wygląda sytuacja z szybem Bzie-Dębina? To jest jedna z największych inwestycji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Czy prawdziwe są informacje, iż planowane jest obniżenie wynagrodzeń w Jastrzębskiej Spółce Węglowej o 30%?

    Czy planowane są obniżki wynagrodzeń w spółkach zależnych? Czy planowane jest postojowe w piątki dla pracowników administracji i pracowników niezwiązanych bezpośrednio z wydobyciem? Czy planowana jest sprzedaż aktywów koksowniczych JSW KOKS SA i energetycznych SEJ SA? (Dzwonek) Czy Jastrzębska Spółka Węglowa wypowiada lub ma zamiar wypowiedzieć umowy spółkom okołogórniczym, które dla niej pracują? To się wiąże ze zwolnieniami pracowników tych spółek. Dziękuję bardzo.


32 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Wojciech Kowalczyk:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jastrzębska Spółka Węglowa jest spółką giełdową. Mam przed sobą dane dotyczące jej wyników za I kwartał, bo są to dane oficjalne. Jeżeli państwo będą zainteresowani, oczywiście dostarczę je w formie pisemnej, ale nie będę tutaj epatował liczbami, bo wszyscy możemy ściągnąć te dane ze strony internetowej. Tak jak podkreśliłem, jest to spółka giełdowa, więc obowiązują nas inne reguły gry. To nie jest 100-procentowa spółka Skarbu Państwa, w przypadku której te informacje możemy przekazywać wprost, obowiązują nas różnego rodzaju ustawy.

    Jeżeli chodzi o firmy okołogórnicze świadczące głównie usługi remontowe, to w tym tygodniu spotkałem się z przedstawicielami stowarzyszenia tych firm. Będziemy rozmawiać z zarządem JSW. Rozumiemy problem, jaki się pojawił, i chcemy ten problem zaadresować. Odbędzie się również spotkanie z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego w celu omówienia kwestii finansowania tych firm. Rozumiemy, że ich działalność jest trudna, i z każdą z takich organizacji i firm okołogórniczych świadczących usługi w kopalniach prowadzimy rozmowy.

    Co do SEJ-u to wiem, że Polskie Inwestycje Rozwojowe chyba są w trakcie procesu badania spółki i wejścia kapitałowego w tę inwestycję na ponad 230 mln zł albo ten proces już jest na ukończeniu. Tak że tu nie ma mowy o sprzedaży, bo jest zainteresowanie ze strony PIR-u.

    Kwestia szybu Bzie. Jest to inwestycja strategiczna, chodzi głównie o zysk kopalni zespolonej. Jak wszyscy wiemy, bez tego szybu bardzo trudno będzie się dostać do pokładów węgla typu 35, hard. Ten szyb według informacji zarządu, które posiadam, powinien być gotowy do połowy 2016 r. Jest to inwestycja, powiedziałbym, strategiczna dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

    Kwestie Krupińskiego, łączenia kopalń nie są mi znane. Nie wiem, jakie są konkretne plany zarządu. Wiem natomiast, że sytuacja płynnościowa, mimo że jest trudna, jest pod kontrolą, i według moich informacji nie ma zagrożeń płynnościowych, jeżeli chodzi o Jastrzębską Spółkę Węglową.

    Jeżeli chodzi o kwestie szczegółowe, o które pytał pan poseł, to wystosujemy odpowiednie zapytanie do zarządu spółki czy do rady nadzorczej - jako akcjonariusz mamy takie prawo - i będziemy oczekiwali szczegółowych odpowiedzi. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Grzegorz Tobiszowski, Grzegorz Matusiak, Piotr Naimski, Ewa Malik, Maria Nowak - pytanie z 23 lipca 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Grzegorz Tobiszowski, Grzegorz Matusiak, Piotr Naimski, Ewa Malik i Maria Nowak - PiS w sprawie aktualnej sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA i Kompanii Węglowej SA


2114 wyświetleń