Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

18 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Poseł Tadeusz Tomaszewski:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Szanowna Pani Premier! Ta poprawka, którą dwa tygodnie temu Sejm przyjął, to zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych polskich sportowców, którzy zdobywają medale na igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i światowych igrzyskach głuchych. W 2014 r. w skali kraju było to 569 osób. Państwo przeznaczało na ten cel kwotę 16 mln zł. To świadczenie wynosi obecnie 2483 zł 77 gr i od 2006 r. nie było podnoszone ze względu na zmianę sposobu jego obliczania. Gdy wprowadzaliśmy to świadczenie, wynosiło ono tyle, ile wynosiła średnia krajowa. Dzisiaj średnia krajowa wynosi 4 tys., a świadczenie jest na poziomie 2483 zł. Stąd dokonanie jego podwyżki poprzez zmianę wskaźnika o 116 zł nie rekompensuje utraty 1600 zł z tytułu różnicy między średnią krajową a obecnym świadczeniem. (Dzwonek) Koszt dla budżetu państwa, biorąc pod uwagę to, że średnio efektywna stawka opodatkowania wynosi 15%, to przy 16 mln jest 2,4 mln zł rocznie. Taka jest strata dla budżetu państwa.

    Marszałek:

    Panie pośle, prosiłabym bardzo o pytanie.

    Poseł Tadeusz Tomaszewski:

    To dla naszych wielkich mistrzów. Tak uważam. Chciałbym zapytać pana ministra sportu, czy te koszty, o których mówię, wynikające ze skutków wprowadzenia ewentualnej zmiany zwalniającej z podatku dochodowego świadczenia dla medalistów olimpijskich, są właśnie takie, czyli w granicach 2,5 mln zł? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych


351 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy