Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3658).


Poseł Mieczysław Kasprzak:

    Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Pani Minister! Wysoka Izbo! Chciałbym w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw.

    Ustawa jest bardzo oczekiwana, potrzebna. Może powiem inaczej: ta, która do tej pory funkcjonowała, spełniła oczekiwania. Było bardzo duże zainteresowanie. Jak mówiła pani minister, 3,4 mld zł - taki był uzysk, 700 przedsiębiorców skorzystało z pomocy w związku z innowacyjnością. Chętnych było znacznie więcej.

    Myślę, że to dobry sposób na wspieranie nowoczesnej gospodarki, tym bardziej że środki te trafiają akurat do małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw, do podstawowej tkanki gospodarczej, która daje naprawdę duże zatrudnienie. Wspieranie innowacyjności jest konieczne, bardzo potrzebne, dlatego że to jest podstawa rozwoju naszej gospodarki i rozwoju Polski. Dobrze, że zmieniamy niektóre zasady, ponieważ wychodzimy bardziej do przodu - innowacyjność nie tylko w przedsiębiorstwie, ale też w kraju. Jeżeli coś nie było produkowane w kraju, to uznajemy, że jest to innowacyjne.

    Tak jak powiedziała pani minister, to będą mniej więcej 442 mln euro, taka ilość środków zostanie przeznaczona na wsparcie tego działania. To są duże pieniądze, większe niż były do tej pory. Uważam, że w trybie pilnym ustawa powinna być opracowana w Sejmie i jak najszybciej wejść w życie, bo czekają na to nasi przedsiębiorcy, pytają nas, jakie będą warunki wsparcia innowacyjności w nowej perspektywie.

    Ważne jest również to, że zostaną uproszczone procedury, bo przewiduje się ich uproszczenie, skrócenie tej drogi. Niestety trzeba przyznać, że do tej pory te procedury, nie wiem dlaczego, były wydłużane. To skróci procedury, a w zakresie innowacyjności ważne są czas i szybkie działanie. Jak się bowiem będzie długo działać, to coś, co wymyślimy, zestarzeje się i później już nie będzie to innowacyjne.

    Dlatego też jako Polskie Stronnictwo Ludowe uważamy, że ustawa jest jak najbardziej potrzebna i te zmiany są jak najbardziej potrzebne. To na pewno będzie służyć naszym przedsiębiorcom, tym, którzy - tak jak powiedziałem - są tą największą bazą dla naszej gospodarki. Będziemy jeszcze pracować nad jakimiś zmianami, bo myślę, że pewne poprawki będą potrzebne. Jesteśmy za uchwaleniem tej ustawy. Dziękuję bardzo, panie marszałku. (Oklaski)Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw


48 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo działalności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy