Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy Prawo budowlane (druki nr 2964 i 3640).


Poseł Jacek Najder:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Chciałbym sprostować, ponieważ pan Paweł Orłowski nie zrozumiał mojej wypowiedzi, jak wynika z jego płomiennego wystąpienia, być może źle ją zrozumiał albo w ogóle jej nie zrozumiał. Przede wszystkim podnosiłem kwestię niekonstytucyjności ze względu na to, że dyskryminujecie ze względu na pochodzenie energii. To nie jest ustawa o planie zagospodarowania przestrzennego dla odnawialnych źródeł energii, tylko w ogóle o planie zagospodarowania przestrzennego. To jest różnica.

    Tak, proszę pana, wiem, jaka jest definicja mikroinstalacji. Ale po to w ustawie o odnawialnych źródłach energii, na którą pan się powoływał, jest koszyk dla instalacji do 1 MW, żeby były promowane małe i średnie instalacje. W związku z tym to łamie dyrektywy o odnawialnych źródłach energii. Tam jest wprost napisane: promocja odnawialnych źródeł energii, nie jeśli chodzi o 5 MW czy 2 MW, tylko do 1 MW. Sugeruję zasięgnąć opinii w Ministerstwie Gospodarki, które pisało ustawę o odnawialnych źródłach energii. Tam jest koszyk dla instalacji do 1 MW.

    Pozwolę sobie jednak na krótkie wyliczenie, bo raczył pan zdemonizować kwestię obszaru. Jeśli mówimy o 1 MW z panelu, to taki panel już dzisiaj ma wymiary 1,6 m na 0,9 m, to jest 1,4 m2. Panie ministrze, 1 kW to jest 5,76 m, 5760 m to jest 0,5 ha, nawet licząc przejścia, to jest 1 ha. Pan raczył powiedzieć, że to jest 2,5 ha. Sugeruję zweryfikować te dane. Jeśli mamy mówić na tej sali o rozstrzygnięciach prawnych, to mówmy konkretnie. A pan raczył się pomylić o 250%. Dziękuję.Poseł Jacek Najder - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane


296 wyświetleń
Zobacz także:


Jacek Najder - konferencja z 8 lipca 2015 r.
Konferencja prasowa - Zmiana klimatu - wiara i wiedza Parlamentarny Zespół ds. Nowoczesnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Najder - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Jacek Najder, Artur Bramora - konferencja z 21 lipca 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Konferencja prasowa - Odnawialne Źródła Energii tylko w planach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Jacek Najder - konferencja z 11 sierpnia 2015 r.
Konferencja prasowa - Polsce zagraża brak energii elektrycznej? Poseł Jacek Najder (Koło...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Najder - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Najder - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Najder - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Najder - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Najder - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Jacek Najder, Agnieszka Pomaska, Marek Suski - konferencja z 8 października 2015 r.
Konferencja prasowa - Wyzwania polskiej polityki - lepsza ochrona zwierząt Koło Poselskie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy