Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

23 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o poselskim projekcie ustawy o kontroli niektórych inwestycji (druki nr 3454 i 3559).


Poseł Jan Bury:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego popiera propozycje zawarte w projekcie ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Jesteśmy przekonani, że te rozwiązania, które zostaną tą ustawą wprowadzone do polskiego ustawodawstwa, będą dobrze służyć bezpieczeństwu inwestycji w Polsce...

    (Poseł Marek Suski: Oddaj za kolację w Kazimierzu.)

    ...bezpieczeństwu publicznemu i bezpieczeństwu porządku publicznego.

    (Poseł Marek Suski: Oddaj, Bury, za kolację w Kazimierzu.)

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Panie pośle, głos ma pan Bury. Regulamin nie pozwala zabierać głosu z ław poselskich. Będą oświadczenia pod koniec obrad, może pan wygłosić oświadczenie.

    (Poseł Marek Suski: Nieregulaminowo mówię, żeby oddał za tę kolację.)

    Panie pośle, niech pan nie utrudnia prowadzenia obrad.

    Bardzo proszę, panie pośle.

    (Poseł Jerzy Borowczak: Oddał za kolację.)

    Poseł Jan Bury:

    Ja już panu posłowi Suskiemu oddałem parę lat temu.

    (Poseł Jerzy Borowczak: Zapłacone, byłem świadkiem.)

    (Poseł Marek Suski: Oddaj za tę kolację.)

    Miał świadków na to.

    (Głos z sali: Tak jest.)

    Drodzy państwo...

    (Poseł Marek Suski: Ministrowi finansów zapłać.)

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Panie pośle...

    Poseł Jan Bury:

    Drodzy państwo, ta ustawa nałoży określone obowiązki na władze publiczne i władze państwowe...

    (Poseł Marek Suski: Sprzedaj sztabki i oddaj za kolację.)

    ...nałoży obowiązki związane z bezpieczeństwem obrotu w spółkach Skarbu Państwa. Drodzy państwo, jesteśmy przekonani, że rozwiązania zawarte w tym projekcie ustawy będą dobrze służyć naszej gospodarce, bo przykłady tzw. przejęcia przez obcy kapitał niektórych podmiotów, które często są dla Polski bardzo strategiczne, jak chociażby tarnowskie Azoty, kiedyś taka sytuacja miała miejsce także w przypadku Orlenu, to przykłady, które nie powinny mieć miejsca. Każde państwo, w tym także Polska, ma prawo chronić swoje interesy, chronić swoje strategiczne sektory w gospodarce, bo one często pokazują, jaka jest ich rola w gospodarce danego kraju. W Polsce są takie sektory, obszary, branże, które są dominujące. Potrafimy pokazywać w Europie, na świecie, że mamy takie segmenty gospodarki, które są dla nas istotne, rozwojowe, innowacyjne, które także tworzą miejsca pracy i są dla polskiego budżetu państwa bardzo istotnym obszarem, jeśli chodzi o przychody budżetu państwa.

    W związku z tym rozwiązania zawarte w tym projekcie, które w dużej mierze są przecież wzorowane na rozwiązaniach stosowanych w innych krajach, nie tylko w Unii Europejskiej, ale także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, nie są niczym nowym, choć dopiero wprowadzane są w Polsce w tej chwili. Myślę, że w przyszłości będą one mieć duży wpływ na większe bezpieczeństwo i większą kontrolę państwa w obszarze inwestycji strategicznych dla naszej gospodarki, a przecież lista podmiotów strategicznych może się za rok, dwa, trzy, pięć także zmienić. Zawsze może być tak, że ustawodawca dopisze do tej listy inne obszary, inne sektory, bo przecież gospodarka się rozwija i może być tak, że za kilka lat to będzie inny segment gospodarki, np. może się okazać, że technologia wydobycia gazu łupkowego będzie efektywna, tak że ten sektor będzie mógł być uznany za sektor strategiczny dla polskiego państwa w przyszłości.

    Dlatego też będziemy jako klub PSL popierać rozwiązania zawarte w tym projekcie, będziemy głosować za jego przyjęciem. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Jan Bury - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kontroli niektórych inwestycji


28 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Jan Bury - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Bury - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2014 roku...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jan Bury - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku wraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy