Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

23 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o poselskim projekcie ustawy o kontroli niektórych inwestycji (druki nr 3454 i 3559).


Poseł Sprawozdawca Mariusz Grad:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Komisji Skarbu Państwa mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie o projekcie ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Projekt ustawy wpłynął do Sejmu w dniu 20 marca 2015 r., druk nr 3454. Następnie w dniu 27 maja projekt został skierowany do prac w Komisji Skarbu Państwa.

    Omawiany dzisiaj projekt ustawy wprowadza do prawa polskiego mechanizm kontroli inwestycji w strategicznych sektorach gospodarki polskiej, aby chronić bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny. Dotychczas do polskiego ustawodawstwa wprowadzono kilka instrumentów kontroli nabycia akcji przedsiębiorstw w odróżnieniu od dotychczas wprowadzonych instrumentów, które mają charakter sektorowy. Celem tego projektu ustawy jest ochrona bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego w sektorach zidentyfikowanych jako podlegające ochronie.

    Projekt ten nawiązuje do rozwiązań prawnych obowiązujących w innych państwach, m.in. we Francji, w Austrii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, uwzględnia też w założeniach regulacje prawa europejskiego. Projekt ustawy przewiduje kontrolę inwestycji dotyczących podmiotów podlegających ochronie dokonywanych przez podmioty z Unii Europejskiej oraz podmioty państw trzecich. Projekt ustawy nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Projekt ustawy nie jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej.

    Komisja Skarbu Państwa po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 10 i 24 czerwca 2015 r. oraz podczas posiedzenia podkomisji w dniu 23 marca rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie omawianego projektu ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Dziękuję bardzo, panie marszałku. (Oklaski)Poseł Mariusz Grad - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kontroli niektórych inwestycji


34 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Mariusz Grad - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kontroli...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mariusz Grad - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o poselskim projekcie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mariusz Grad - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kontroli...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy