Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku (druk nr 3313) oraz komisyjnym projektem uchwały (druk nr 3510).


Poseł Jacek Kwiatkowski:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Przewodniczący! Mam pytanie, ponieważ do mojego biura przychodzi masa osób, które mają problem dotyczący opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Jestem zszokowany, ponieważ gros tych osób jest niezaradnych życiowo. Te osoby, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, są oczywiście bardzo zaskoczone wysokością kwoty podanej w upomnieniu, które otrzymali w związku z tą należnością.

    Mam pytanie: rozumiem, można pisać wnioski o umorzenie, o zmniejszenie tej należności, ale czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie przewiduje abolicji? Trzeba by było odciąć grubą kreską wszystkie te zaległości, rozesłać tym osobom, które są winne jakiekolwiek pieniądze, powiadomienie czy informację, że mają to anulowane, ale są zobowiązane do terminowego płacenia. To byłoby chyba najprostsze rozwiązanie, a tak te osoby są albo ścigane przez komornika, albo przez poborcę skarbowego. Jeżeli mają nieduże dochody, to automatycznie to ściąganie maksymalnie zmniejsza te środki, które są przeznaczone na życie, a to jest skandal, żeby dzisiaj człowiek musiał cierpieć materialnie z powodu niezapłaconego (Dzwonek) abonamentu, mając bardzo niskie dochody. Mam pytanie: Kiedy ta abolicja będzie i czy jest w ogóle możliwa? Dziękuję.Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.


20 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawione przez Ministra Zdrowia "Sprawozdanie z realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawione przez Ministra Zdrowia "Sprawozdanie z realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o produktach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy