Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

40 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3525 i 3636).


Poseł Krzysztof Lipiec:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym postawić, jak mi się wydaje, bardzo ważkie pytanie: Dlaczego w procesie legislacyjnym dotyczącym tej ustawy, ustawy nowelizującej Prawo o ruchu drogowym, jest taki pośpiech, wręcz bardzo duży dyktat ze strony rządu? Przecież mój przedmówca powiedział, na co też zwracaliśmy uwagę, że nad tym projektem ustawy, która tak naprawdę ingeruje w sferę wolności obywatelskich, procedujemy bez opinii ważnych organów konstytucyjnych państwa. Ta ingerencja w wolności obywatelskie dotyczy przede wszystkim prawa do ochrony danych osobowych. Ta ustawa zakłada, że bez uzasadnionego prawnego interesu każdy, kto wyrazi zainteresowanie dostępem do danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, będzie miał do niej dostęp, a tam będą gromadzone również dane wrażliwe. Procedowanie tej ustawy pod dyktatem rządu stawia kolejne pytania w związku z pośpiechem. O co tu tak naprawdę chodzi? Nie chciałbym tego kończyć banalnie, tak jak to się zazwyczaj mówi, że jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. Czy w tym przypadku nie mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw


238 wyświetleń
Zobacz także:
Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja bieżąca w sprawie przygotowania wyborów prezydenckich w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy