Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

31 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Piotr Król:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Prezesie! Piszecie państwo w swoim sprawozdaniu o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 r., że od kilku lat odsetek zamówień publicznych udzielonych podmiotom zagranicznym utrzymuje się na zbliżonym poziomie. W 2014 r. tych zamówień miało być ok. 3%.

    W kontekście tych danych chciałbym zapytać pana prezesa o pewne konkretne postępowanie przetargowe, które rozpoczęło się dużo wcześniej, bo w 2010 r., ale zakończyło dopiero w 2014 r. Mówię tutaj o słynnym przetargu dotyczącym Pendolino. Jeżeli chodzi o ten przetarg, pierwotnie dostawa taboru miała być zrealizowana w 2012 r., co dzisiaj warto przypomnieć, czyli na Euro 2012. Zostało to zrealizowane dopiero pod koniec 2014 r. Po podpisaniu umowy faktycznie doszło do zmiany warunków zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedłużono nie tylko termin, ale dokonano również dość radykalnych zmian dotyczących oczekiwań technologicznych, jeżeli chodzi o specyfikację techniczną. Chciałbym zapytać, czy państwo obejmowaliście ten przetarg kontrolą. Jak pan ocenia ten przetarg, szczególnie w kontekście tego, że z powodu krótkiego okresu, w którym oferenci mogli składać swoje oferty, tak naprawdę zostali wyeliminowani polscy producenci? Potem musieli składać oferty wspólnie z innymi podmiotami. Kiedy okazało się, że wygrał podmiot zagraniczny, to termin realizacji umowy został przedłużony o dwa lata, a wymogi techniczne zostały radykalnie zmienione.

    W związku z tym, że muszę uczestniczyć w posiedzeniu komisji, o odpowiedź w tej kwestii proszę na piśmie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w strukturze zamówień publicznych na podstawie informacji Urzędu Zamówień Publicznych za rok 2014


240 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Komunikaty.

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy