Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Sekretarz Poseł Marcin Duszek:

    Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:

    - Rolnictwa i Rozwoju Wsi - godz. 9,

    - Finansów Publicznych - godz. 9.15,

    - Regulaminowej i Spraw Poselskich wspólnie z Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka - godz. 9.15,

    - Etyki Poselskiej - godz. 9.30,

    - Nadzwyczajnej do Spraw Energetyki i Surowców Energetycznych - godz. 9.30,

    - do Spraw Kontroli Państwowej - godz. 10,

    - Polityki Społecznej i Rodziny - godz. 10,

    - Sprawiedliwości i Praw Człowieka - godz. 10,

    - do Spraw Unii Europejskiej - godz. 11,

    - Ustawodawczej - godz. 11,

    - Finansów Publicznych - godz. 12,

    - Infrastruktury wspólnie z Komisją Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - godz. 12,

    - Regulaminowej i Spraw Poselskich - godz. 12,

    - Zdrowia - godz. 12,

    - do Spraw Unii Europejskiej - godz. 12.30,

    - Edukacji, Nauki i Młodzieży - godz. 12.30,

    - Łączności z Polakami za Granicą - godz. 13,

    - Spraw Zagranicznych - godz. 13,

    - Finansów Publicznych - godz. 14,

    - Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki wspólnie z Komisją Spraw Wewnętrznych - godz. 14.30,

    - Gospodarki - godz. 15,

    - Polityki Społecznej i Rodziny - godz. 15,

    - Rolnictwa i Rozwoju Wsi - godz. 15,

    - Skarbu Państwa - godz. 15,

    - Finansów Publicznych - godz. 16,

    - Edukacji, Nauki i Młodzieży wspólnie z Komisją Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii - godz. 16,

    - Infrastruktury - godz. 16,

    - Kultury i Środków Przekazu - godz. 16,

    - Polityki Społecznej i Rodziny wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - godz. 17,

    - Infrastruktury wspólnie z Komisją Finansów Publicznych - godz. 18,

    - Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach - godz. 18,

    - Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - godz. 18,

    - Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - godz. 18,

    - Spraw Wewnętrznych - godz. 18.

    Komunikaty. W dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych:

    - Parlamentarnego Zespołu Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych - godz. 10,

    - Parlamentarnego Zespołu ds. Nowoczesnej Energetyki - godz. 13,

    - Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki - godz. 14.

    Dziękuję, panie marszałku.Poseł Marcin Duszek - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Komunikaty


2702 wyświetleń
Zobacz także:
Poseł Marcin Duszek - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marcin Duszek - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marcin Duszek - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marcin Duszek - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Józefa Hrynkiewicz, Marcin Duszek - konferencja z 15 lipca 2015 r.
Konferencja prasowa KP PiS PiS - Biuro Prasowe Klubu Józefa Hrynkiewicz, Marcin Duszek (PiS)...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marcin Duszek - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marcin Duszek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy