Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druki nr 3476 i 3561).


Poseł Piotr Król:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prowadzenie działalności w zakresie stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną, wymagającą wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Stanowi o tym art. 83 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Art. 83 ust. 3 tej ustawy przewiduje natomiast, że stacje kontroli pojazdów mogą prowadzić przedsiębiorcy, którzy spełniają określone w ustawie warunki, a także że wśród podmiotów prowadzących stacje kontroli pojazdów są również podmioty niebędące przedsiębiorcami w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Na tych podmiotach właśnie dzisiaj się skupiamy i w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec sprawozdania komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym zawartym w druku nr 3476.

    Chciałbym przypomnieć, że od 2009 r. wiadomo, że podmioty, które w dniu wejścia w życie tej ustawy prowadziły podstawową stację kontroli pojazdów, stację kontroli pojazdów bądź okręgową stację kontroli pojazdów, będą mogły prowadzić tę działalność tylko i wyłącznie do końca 2015 r., więc z całą pewnością to, że procedujemy nad tym projektem dopiero dzisiaj, możemy określić jako rozpatrywanie go za pięć dwunasta.

    Z danych Transportowego Dozoru Technicznego, który wydaje poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych dla stacji kontroli pojazdów, wynika, że wydano aż 163 poświadczenia, które dotyczą podmiotów niebędących przedsiębiorcami, takich jak szkoły, jednostki straży pożarnej, jednostki Policji, jednostki wojskowe, ale również jednostki pogotowia ratunkowego czy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Większość z tych poświadczeń zostało wydanych szkołom, warsztatom szkolnym czy też centrom kształcenia praktycznego.

    W odniesieniu do stacji kontroli pojazdów, które obecnie prowadzone są przez szkoły i centra kształcenia - odnosi się to do całego katalogu podmiotów, które przed chwilą wymieniłem - należy zauważyć, że obecne przepisy prawne faktycznie uniemożliwiają rozwój zaplecza dydaktycznego, a to zaplecze przygotowuje kadry nie tylko na potrzeby pracowników stacji kontroli pojazdów, ale niejednokrotnie również serwisów samochodowych czy całej branży motoryzacyjnej. W obecnym układzie prawnym prowadzenie przez nie tej działalności byłoby niemożliwe. Stacje należące do tych podmiotów w większości nie są nastawione na prowadzenie działalności tylko i wyłącznie dla zysku, ale w dużej mierze - będę się skupiał na szkołach - mają również walor edukacyjny i przygotowują uczniów do tego, aby kiedyś mogli podjąć trudną rolę diagnosty.

    W swojej karierze zawodowej miałem przyjemność pracy z diagnostami. Trzeba powiedzieć, że jest to zawód, który cechuje się tym, iż tak naprawdę cały czas wymaga dokształcania, więc z całą pewnością projekt mający na celu spowodowanie, aby stacje kontroli pojazdów, stacje diagnostyczne cały czas mogły być utrzymywane i prowadzone przez te podmioty, jest zasadny. Trzeba też powiedzieć, że gros podmiotów, o których dzisiaj mówimy, prowadzących te stacje diagnostyczne korzystało z dofinansowania unijnego. W przypadku nieprzyjęcia tego projektu byłyby również problemy z rozliczeniem tych dotacji unijnych.

    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość wyraża ubolewanie, że zajmujemy się tym projektem za pięć dwunasta. Projekt ten jest ważny dla tej części rynku motoryzacyjnego, dla tej części podmiotów, które prowadzą stacje diagnostyczne, zatem nie będziemy głosowali przeciwko temu projektowi. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym


150 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Komunikaty.

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy