Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druki nr 2481 i 3515).


Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na koniec pragnę podziękować wszystkim, którzy pracowali nad tym projektem, w szczególności zaś pragnę podziękować przedstawicielom Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Obrony Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i przede wszystkim przedstawicielom Stowarzyszenia Osób Internowanych ˝Chełminiacy 1982˝, inicjatorom tych zmian w ustawie.

    Dzięki wyjątkowej i zgodnej postawie wszystkich państwa praca podkomisji, której miałam zaszczyt przewodniczyć, przebiegała wyjątkowo sprawnie. Serdecznie dziękuję.

    Cieszy, że wszystkie kluby parlamentarne popierają projekt tych zmian. Cieszę się więc, że trzecie czytanie niebawem. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego


413 wyświetleń
Zobacz także:Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy