Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka (druki nr 3526 i 3552).


Poseł Bożena Henczyca:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska chciałabym przedstawić stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, druki nr 3526 i 3552.

    Szanowni Państwo! Przedstawione propozycje zmiany ustawy podyktowane są przede wszystkim koniecznością zapewnienia sprawnego działania rzecznika praw dziecka. Pierwsza zmiana umożliwia żądanie od organów władzy publicznej, zwłaszcza sądów, akt i dokumentów do wglądu w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Obecnie rzecznik dysponuje możliwością wglądu w akta, jednak w wyniku niewłaściwego interpretowania przepisów przez część sądów odmawiają one przesłania akt i dokumentów do wglądu w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Doprecyzowanie dotychczasowego uprawnienia rzecznika jest zatem niezbędne przede wszystkim z uwagi na ograniczenia kadrowe oraz coraz większą liczbę spraw wpływających do rzecznika, w tym spraw, które wymagają interwencji procesowej w sądach.

    Kolejne zmiany w tejże ustawie mają na celu zapewnienie spójności przepisów, które przyznają rzecznikowi praw dziecka atrybut konfidencjalności wykonywania jego funkcji. Dzięki temu rzecznik jest organem, do którego bez obaw związanych z ujawnieniem przede wszystkim danych osobowych, mogą zgłaszać się osoby pokrzywdzone bądź świadkowie krzywdzenia dziecka. Oczywiste wydaje się zatem, że rzecznik będzie w stanie stawać w obronie większej liczby dzieci i ich praw.

    W związku z powyższym Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska jest za przyjęciem proponowanych zmian w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Bożena Henczyca - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka


817 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Bożena Henczyca - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Informacja bieżąca w sprawie dostępu do świadczeń medycznych i...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Henczyca - Wystąpienie z dnia 20 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Przedstawiona przez Radę Ministrów: Informacja o funkcjonowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Henczyca - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Henczyca - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Henczyca - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu dla ochrony...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Henczyca - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Informacja bieżąca w sprawie opresyjnej ingerencji organów państwa...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Henczyca - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Henczyca - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Henczyca - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Henczyca - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy