Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

41 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druki nr 136 i 1085).


Poseł Tadeusz Tomaszewski:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! To jest bardzo ważny problem społeczny. Ci, którzy chcą wsłuchiwać się w opinie, ci, którzy organizują dyżury poselskie i rozmawiają z wyborcami, na pewno spotkali się z sytuacją, kiedy przychodzą emeryci i renciści, którzy pokazują zajęcia komornicze i zadają pytanie: Panie premierze Tusk, pani premier Kopacz, jak żyć za 380 zł? Dzisiaj zarówno w uzasadnieniu, jak i w opinii rządu jest odpowiedź: Trzeba bronić banków, trzeba bronić innych wierzycieli, natomiast ty jesteś uszczęśliwiony, bo przecież państwo daje ci możliwość życia od 1 marca za 440 zł, to kwota wolna od zajęcia, czyli 50% kwoty minimalnej emerytury, czy za jeszcze mniej, jeśli chodzi o kwotę wolną od zajęcia, w przypadku renty rodzinnej.

    Wysoki Sejmie! Jestem przekonany, że nadchodzi czas, aby tutaj jednak... Przecież to nie jest projekt ustawy, który uniemożliwia egzekucję. To jest projekt ustawy, który podnosi minimalną kwotę wolną od zajęcia komorniczego i w jakiś sposób zbliża się do regulacji związanych ze stosunkiem pracy. Ktoś powie: Tak, ale przecież wynagrodzenia ze stosunku pracy zazwyczaj są wyższe. Z drugiej strony jednak jest argument taki, że przecież zajęcia komornicze w przypadku stosunku pracy wcale nie są pewne, bo dzisiaj pewność na rynku pracy jest ograniczona, natomiast świadczenia emerytalno-rentowe zazwyczaj są świadczeniami pewnymi, więc w dłuższej perspektywie czasu wierzyciel ma możliwość ściągania wierzytelności. Trzeba brać pod uwagę aspekt społeczny, przecież pozostawienie tego rozwiązania na dotychczasowym poziomie oznacza między innymi brak płatności w odniesieniu do mieszkań komunalnych. Są tragedie polegające na tym, że ci ludzie w starszym wieku żyją często bez prądu, żyją przez jakiś czas nawet bez wody, dopiero wtedy gdy są interwencje społeczne, że jednak prawo do wody istnieje, z czasem się uruchamia normalne działanie. Trzeba brać pod uwagę, że ten problem narasta, coraz więcej jest tych osób. I tu nie chodzi o to, aby wprowadzić w pułapkę kredytową osoby, które dzisiaj mają świadczenia emerytalno-rentowe. Myślę, że tu głównie chodzi o to, aby w sposób sprawiedliwy rozkładać czynniki ryzyka związanego z gospodarką rynkową.

    Dlatego też Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej opowiada się za przyjęciem tego rozwiązania. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych


104 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy