Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

46 punkt porządku dziennego:


Wybór marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 3565 i 3566).


Poseł Leszek Miller:

    Panie Marszałku! Szanowna Pani Premier! Wysoka Izbo! Mam dzisiaj zaszczyt w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej, a także, tak uważam, wielu posłów i posłanek spoza naszego klubu, zaproponować kandydaturę pana wicemarszałka Sejmu Jerzego Wenderlicha na godność marszałka Sejmu.

    Jeśli państwo pozwolą, proszę mi darować, pominę wiele szczegółów z życiorysu pana marszałka, ale wydaje mi się, że w przypadku tej kandydatury one są po prostu zbędne. Wicemarszałek Wenderlich jest bowiem posłem nieprzerwanie od 22 lat, posiada olbrzymie i unikalne doświadczenie parlamentarne, a poprzez swoją nieustającą aktywność na forum publicznym, format intelektualny i obecność w życiu publicznym jest znakomicie oceniany i znakomicie przyjmowany. Ostatnie zaś 5 lat, podczas których Jerzy Wenderlich z powodzeniem pełni funkcję wicemarszałka Sejmu, potwierdziły tylko jego intelektualne i polityczne kwalifikacje do zajmowania najwyższych stanowisk państwowych.

    Wypełniając godność wicemarszałka Sejmu, Jerzy Wenderlich dowiódł, że potrafi bezkonfliktowo pełnić funkcję, wobec której są dwa jakże często sprzeczne oczekiwania - z jednej strony, oczekiwanie bezstronności w procesie wspomagania marszałka Sejmu w jego obowiązkach, a z drugiej, oczekiwania własnego zaplecza politycznego. Przyznają państwo, że nie są to zadania ani proste, ani łatwe, dla wielu poprzedników pana marszałka to zadania wręcz niewykonalne. To dotyczyło także dotychczasowego marszałka Sejmu, który nie tylko nie udawał, że jest marszałkiem całego Sejmu, ale wręcz demonstrował, że jest marszałkiem jednego ugrupowania, Platformy Obywatelskiej. Wysoka kultura polityczna Jerzego Wenderlicha, sposób prowadzenia przez niego obrad Sejmu, umiejętność rozstrzygania nierzadkich przecież sporów w sposób, który nie uchybia w niczym godności posłów, nie narusza ich podmiotowości, przysporzyły mu zwolenników w oczach zarówno Sejmu, jak i opinii publicznej. Powaga a jednocześnie lekkość i wdzięk to są te cechy, które jakże korzystnie wyróżniają marszałka Wenderlicha na tle jego kolegów i poprzedników.

    Koleżanki i Koledzy! Wysoka Izbo! Ważne także w tej rekomendacji jest to, że gdyby Jerzy Wenderlich kierował obradami Sejmu, to ani projekty obywatelskie, ani zgłaszane przez różne ugrupowania nie byłyby mimo swojej wagi i znaczenia pomijane i nie czekałyby latami na rozstrzygnięcie, głównie dlatego że są autorstwa Sojuszu Lewicy Demokratycznej czy, szerzej, całej opozycji parlamentarnej. Myślę tu chociażby o takich projektach, jak: czekający od 2011 r. projekt ustawy zwiększającej minimalne wynagrodzenie do poziomu co najmniej połowy przeciętnego wynagrodzenia brutto - to jest rozwiązanie powszechnie spotykane w wielu krajach Unii Europejskiej - równie długo domagający się rozstrzygnięcia projekt podwyższenia progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych, zwiększenia kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, czekające od 2012 i 2013 r. projekty ustaw mających poprawić dostęp do pomocy społecznej i ulżyć w sytuacji materialnej osobom niepełnosprawnym; czekający od trzech lat projekt ustawy mający zwiększyć ilość miejsc pracy w prowadzonych przez osoby fizyczne firmach w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, czekający niewiele krócej projekt ustawy przeciwdziałającej eksmisji na bruk, bez uzyskania lokalu zastępczego, projekt ustawy o zdecydowanym ograniczeniu tzw. zatrudnienia śmieciowego, bo i w tej sprawie złożyliśmy stosowny projekt - problem narasta, dzisiaj już prawie 30% wszystkich umów o pracę ma charakter tzw. umów śmieciowych ; rzecz wymaga natychmiastowego rozstrzygnięcia, a niestety jest blokowana - o ustaleniu minimalnej stawki godzinowej za pracę, która dziś w Polsce jest skandalicznie niska - w wielu zakładach pracy ta stawka wynosi 2 czy 3 zł - wreszcie, o czym moja koleżanka już mówiła, o prawie osób, których współmałżonek zmarł, do pobierania części emerytury lub renty tego współmałżonka. Myślę wreszcie o zgłoszonym przez Sojusz Lewicy Demokratycznej projekcie ustawy stwarzającej możliwość przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego pracownikom o odpowiednim stażu pracy - 40 lat dla mężczyzn i 35 lat kobiet. O tej sprawie słyszeliśmy już dużo w kampanii prezydenckiej. Teraz słyszymy, że nasz projekt jest kopiowany przez inne ugrupowania, np. Polskie Stronnictwo Ludowe, bo przecież wchodzimy w okres wyborczej kampanii parlamentarnej i coś trzeba obiecać.

    Wysoka Izbo! To tylko niektóre z projektów domagających się natychmiastowego rozpatrzenia. I nie mam najmniejszych wątpliwości, że gdyby Jerzy Wenderlich był marszałkiem Sejmu, to te społeczne problemy, które obejmują te ustawy, byłyby już dawno uwzględnione w porządku dziennym, a ustawy poddane procedurze sejmowej. Jakże inny byłby wizerunek Wysokiej Izby, wizerunek, wedle którego Sejm nie koncentruje się na walce politycznej, ale zajmuje się ważnymi dla obywateli problemami warunkującymi ich poziom życia i zadowolenia z faktu, że żyją w naszej ojczyźnie, Rzeczypospolitej Polskiej.

    Z tych i innych powodów rekomenduję państwu z pełnym przekonaniem kandydaturę wicemarszałka Wenderlicha na godność marszałka Sejmu. Jeżeli tak się stanie, to nasza Izba będzie widziana jako parlament o wrażliwym słuchu społecznym, wyczulonym na autentyczne potrzeby obywateli. Proszę państwa o oddanie głosu na marszałka Jerzego Wenderlicha. (Oklaski)Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Wybór Marszałka Sejmu


198 wyświetleń
Zobacz także:Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 20 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Sprawozdanie Komisji o: - senackim projekcie ustawy o działaczach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy