Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk:

    Bardzo dziękuję, pani marszałek.

    Pani Marszałek! Pani Minister! Koleżanki i Koledzy Posłowie! Program ˝Bezpieczna+˝ służy zwiększeniu bezpieczeństwa w szkołach przez edukację uczniów i nauczycieli, włączanie rodziców w życie szkół oraz otwieranie placówek edukacyjnych na współpracę z organizacjami społecznymi i rozwój szkolnych systemów monitoringu. Ten ostatni aspekt budzi wiele kontrowersji. Na temat monitoringu wizyjnego wypowiedziało się wiele instytucji, m.in. rzecznik praw dziecka, generalny inspektor ochrony danych osobowych, Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Związek Nauczycielstwa Polskiego, liczne fundacje i stowarzyszenia. Zapoznałam się też z wieloma ankietami przeprowadzonymi przez dyrektorów w szkołach wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Warto to wszystko zebrać, dlatego też chciałabym zapytać: Czy ministerstwo planuje analizę tych wszystkich ankiet, które zostały przeprowadzone przez dyrektorów, i wniosków, wypowiedzi stowarzyszeń czy też innych organizacji? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018 "Bezpieczna plus"


223 wyświetleń
Zobacz także:Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy