Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Mieczysław Kasprzak:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Pani minister, ja do tych czterech filarów, o których pani mówiła, chciałbym jeszcze dodać piąty filar, a więc bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły i ze szkoły. Wydaje mi się, że jest to bardzo ważny element w dzisiejszych czasach, kiedy dochodzi do ograniczania sieci szkół, zmiany sieci szkół, likwidacji wielu małych szkół na terenach wiejskich. Częstym argumentem podnoszonym przez rodziców jest obawa o to, jak dziecko bezpiecznie dojedzie do szkoły. Czasami są to dość duże odległości, to są małe dzieci, sześciolatki, to jest też szkoła podstawowa czy nawet gimnazjum. Te obawy są jako jeden z pierwszych elementów podnoszone przez rodziców. Oczywiście jeśli chodzi o samorządy, przy likwidacji szkół jednym z argumentów jest to, że subwencja oświatowa jest niewystarczająca, a więc muszą ograniczać, likwidować, też w sposób oszczędny starają się dowozić małe dzieci do szkół. A więc moje pytanie: Czy państwo prowadzicie monitoring tego, w jaki sposób dziecko jest przewożone? Czy jest w pełni zapewnione bezpieczeństwo? Czy rodzice mogą, że tak powiem, czuć, że gdy powierzają dziecko na pół dnia czy czasami nawet na cały dzień, ono jest bezpieczne? Czy macie państwo w resorcie takie rozeznanie i jakie działania podejmujecie? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018 "Bezpieczna plus"


67 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo działalności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy