Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa (druki nr 3338 i 3514).


Poseł Tadeusz Tomaszewski:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Ustawa przewiduje możliwość prowadzenia przez organizacje pozarządowe działalności opisanej w ustawie w wyniku powierzenia tego zadania przez starostę w drodze konkursu.

    Chciałbym zapytać, jeśli chodzi o wielkość przewidzianych środków, o których mowa w ustawie, ile środków finansowych przypadnie w przyszłym roku, średnio rzecz biorąc, na jeden punkt wynikający z mnożnika? To pierwsza kwestia.

    Po drugie, jest mowa o tym, że 3% stanowić będą koszty obsługi zadania. Dotyczy to również organizacji pozarządowej, której starosta powierza to zadanie, będzie to 3% od całości zadania.

    Trzecia kwestia dotyczy wszystkich spraw. Co z ludźmi przychodzącymi do punktu, gdzie udziela się bezpłatnych porad prawnych, którzy nie spełniają kryteriów, bo np. pobierają świadczenia rodzinne, czyli nie pobierają świadczeń z pomocy społecznej, tylko te z wyższej półki, świadczenia rodzinne, albo nie mają karty dużej rodziny? Ja się obawiam jednego, reakcji ludzi, gdy ktoś przyjdzie do instytucji publicznej, w której mu się odmówi udzielenia pomocy. Stąd nadal bardzo ważną rolę będą odgrywały te punkty, które są prowadzone przez podmioty pozarządowe, inne, które przyjmują wszystkich (Dzwonek), dlatego że odmowa ze strony instytucji publicznej będzie bardzo źle odbierana przez obywateli, to, że nie można uzyskać pomocy prawnej, mimo że jest to finansowane ze środków budżetu państwa, będzie źle odbierane. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa


61 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy