Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (druki nr 3324 i 3417).


Poseł Bogusław Wontor:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Ja mam pytanie do pani minister. Tak jak usłyszeliśmy w wypowiedzi pani poseł sprawozdawcy, jak czytamy w sprawozdaniu komisji, w uzasadnieniu do projektu ustawy i jak to było też przedstawiane na posiedzeniu komisji sejmowej, ten projekt jest potrzebny, jest ważny, jest wskazany. Pozostaje tylko pytanie: Dlaczego rząd przygotował ten projekt ustawy tak późno? Dobrze by było, gdyby tutaj, z mównicy sejmowej, z ust pani poseł padła odpowiedź na to pytanie, tak aby wszyscy wiedzieli, czy można było wcześniej przygotować ten projekt, czy nie można było tego zrobić. Dziękuję bardzo.Poseł Bogusław Wontor - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.


63 wyświetleń

Zobacz także: