Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o:
- senackim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczaniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw,
- poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i niektórych innych ustaw
(druki nr 3091, 3229 i 3415).


Poseł Henryk Kmiecik:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do strony rządowej. Głód mieszkaniowy jest nadal ogromny, brakuje mieszkań, a pieniądze, które idą na towarzystwa budownictwa społecznego, w dużej części są zmarnowane, ponieważ TBS budują mieszkania drogo i bardziej zależy im na tym, żeby mieszkania sprzedać, niż aby funkcjonowały na rynku w ramach wynajmu.

    Czy nie należałoby skorzystać z dobrych wzorów niemieckich? Kilkadziesiąt lat temu mieli tam taki program, żeby drobni inwestorzy mogli budować nieduże domy, liczące po 8-10 mieszkań i połowę pieniędzy otrzymywali od państwa czy od miasta, a drugą połowę dokładali ze swoich pieniędzy. Wtedy 80% takich mieszkań było przez 10 lat do dyspozycji miasta. Miasto przydzielało mieszkania szczególnie młodym, którzy na starcie, wchodząc w dorosłe życie, nie mają wystarczająco dużo pieniędzy, żeby wydać je na czynsz czy zakup mieszkania w TBS. Chodzi po prostu o to, aby te lokale można było tanio wynająć młodym. Myślę, że lepiej byłoby przesunąć pieniądze na takie inwestycje, niż dalej przeznaczać je na TBS. Dziękuję.Poseł Henryk Kmiecik - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.


134 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Henryk Kmiecik - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Henryk Kmiecik - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Henryk Kmiecik - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Henryk Kmiecik - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy