Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych (druki nr 3384 i 3446).


Poseł Tadeusz Tomaszewski:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Nowelizacja ustawy o usługach turystycznych właściwie wprowadza do obiegu prawnego rozwiązania, które funkcjonowały już wcześniej. Sprowadzało się to do tego, że w przypadkach nadzwyczajnych, kiedy upadający organizatorzy turystyki, czyli biura turystyczne, nie sprowadzali turystów do kraju za własne środki czy w ramach ubezpieczenia, działania te realizował marszałek województwa. Te rozwiązania były jednak rozwiązaniami mającymi charakter bardziej humanitarny niż formalnoprawny. Był to element dbałości przedstawicieli władzy publicznej o polskich turystów, a nie rozwiązania formalnoprawne. Ten projekt ustawy, nad którym debatujemy, był przedmiotem konsultacji społecznych. Ci, którzy mają realizować te zadania, m.in. konwent marszałków, wyraźnie powiedzieli, że to rozwiązanie jest niepełne.

    W czasie debaty na posiedzeniu komisji pan minister, odpowiadając na zarzut konwentu marszałków, poinformował, że koszty związane ze sprowadzeniem turystów do kraju, które są nałożone na marszałków, jeżeli chodzi o nowy obowiązek, będą zadaniami z zakresu administracji rządowej. Jeśli nakładamy na samorząd określony obowiązek, zadanie z zakresu administracji rządowej, powinniśmy również wskazać źródło finansowania. To źródło finansowania nie jest jednoznacznie wskazane. Co prawda mówimy o tym, że to może być rezerwa celowa Rady Ministrów. Czy to może być rozwiązanie? Naszym zdaniem to rozwiązanie jest niepełne. Wskazujemy podmiot, marszałka, natomiast wprost nie wskazujemy źródła finansowania. Mimo to uspokajamy, że tym razem te środki się znajdą.

    Najistotniejsze jest oczywiście bezpieczeństwo turystów. Polskie państwo jest za to współodpowiedzialne. Celowo mówię, że współodpowiedzialne, bo jednak decyzja w pierwszej kolejności należy do turysty. Powinien on sprawdzić biuro, ubezpieczenie, mieć gwarancję, bo to jest tego typu sprawa. Natomiast drugi obszar, czyli obszar gwarancji, który dotyczy obrotu gospodarczego, jakim jest prowadzenie działalności turystycznej, powinien być również zabezpieczony przez państwo, chodzi o dopełnienie tego obowiązku przez państwo. Rozmawialiśmy wcześniej o innym rozwiązaniu, o funduszu, niemniej jednak to rozwiązanie nie uzyskało akceptacji strony rządowej. Szkoda, bo może mielibyśmy pełniejsze rozwiązanie. Chodzi również o udział branży turystycznej, tak aby nie było to bezpośrednio związane z jednostką samorządu terytorialnego. Co prawda samorząd wojewódzki w zakresie swojej działalności, jeżeli chodzi o zadania własne, zajmuje się turystyką, ale myślę, że nie chodzi o sprowadzanie turystów do kraju. To wszystko, co jest związane z turystyką, to przede wszystkim infrastruktura, tworzenie warunków do rozwoju branży turystycznej czy prowadzenie innych działań. Chociażby kategoryzacja obiektów turystycznych po części należała właśnie do zadań wynikających z ustawy o samorządzie województwa.

    Konkludując, jesteśmy w przededniu kolejnego dużego sezonu turystycznego i warto mieć jednak może ułomne, ale lepsze rozwiązania niż do tej pory, niż nie mieć ich w ogóle. W związku z powyższym z punktu widzenia turysty to jest określona pewność - wie, że jeśli nawali biuro, nie ma ubezpieczenia, nie ma pokrycia środków, to zajmie się nim marszałek. Sprawą władzy publicznej jest już to, w jaki sposób ona się między sobą rozliczy, natomiast podmiot w ustawie jest wskazany.

    Biorąc pod uwagę tę gwarancję bezpieczeństwa dla turystów, klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej poprze ten projekt ustawy. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych


65 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy