Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o:
- rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie,
- poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw,
- komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
(druki nr 2674, 2715, 3161 i 3318).


Poseł Tadeusz Tomaszewski:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Praca nad trzema projektami ustaw i dzisiejszym sprawozdaniem trwała ponad półtora roku. Podkomisja, którą komisja powołała do przygotowania komisyjnego projektu, prowadziła swoje prace w dialogu z polskimi związkami sportowymi, przedstawicielami samorządów. Wówczas zgłoszono wiele postulatów. Tylko część tych postulatów znajduje swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu komisji przygotowanym na dzisiejsze posiedzenie.

    Wcześniej jako pierwszy został zgłoszony projekt poselski klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zakładał on przede wszystkim pewien powrót, polepszenie sytuacji prawnej zawodu trenera i instruktora. Deregulacja przyjęta tutaj w parlamencie, której byliśmy przeciwni, spowodowała właściwie degradację zawodu trenera i instruktora. Nie poradziliśmy sobie z tym dzisiaj, w tej nowej rzeczywistości. Przewidywał to projekt poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W omawianym projekcie próbuje się także cząstkowo podjąć kwestię podatków lokalnych, za czym się opowiadamy, jeśli chodzi o obiekty Centralnego Ośrodka Sportu, natomiast zamyka się oczy na fakt ograniczonego dostępu do obiektów sportowych również, panie pośle, finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którymi dysponują samorządy, akademie wychowania fizycznego oraz inne związki sportowe i które te instytucje wykorzystują w ramach tzw. inwestycji strategicznych dla polskiego sportu. Nasz projekt przewidywał kompleksowe rozwiązanie. Ponownie przedstawiamy tę propozycję za pomocą poprawek.

    W ustawie porusza się również bardzo ważną kwestię, o której mówił pan poseł sprawozdawca, mianowicie chodzi o świadczenia olimpijskie. Te świadczenia w tej chwili są wypłacane ok. 570 osobom za zdobycie medali na igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, światowych igrzyskach głuchych oraz zawodach przyjaźni. Nie były one podnoszone od 2007 r., dlatego że Sejm zmienił zasadę ich waloryzacji. Chodzi tu o średnie świadczenie i średnią płacę krajową. Panie i panowie posłowie, średnia płaca krajowa wynosi 4 tys. zł, a to świadczenie - 2483,77 zł. Wartość, o jaką realnie zmniejszyło się to świadczenie, jest równa 1500 zł. My dzisiaj....

    (Poseł Tomasz Garbowski: Miesięcznie.)

    Oczywiście miesięcznie.

    Podnosimy wskaźnik z 1,3 do 1,4, ale bardzo istotne jest również to, że komisja wzięła pod uwagę dorobek komisyjny i zwalniamy to świadczenie z podatku dochodowego od osób fizycznych. To pozwoli choć po części dogonić poziom wynikający z tamtej sytuacji prawnej.

    Także bardzo ważną kwestią jest zrównanie dostępu do sportu osób z różnymi niepełnosprawnościami. Robimy to za pomocą poszczególnych kroków. Nie do końca jest jeszcze rozwiązana sprawa osób z niepełnosprawnością intelektualną uprawiających sport w ramach systemu olimpiad specjalnych. Robimy pierwszy krok, o którym mówił również pan poseł Kłopotek. Zwalniamy ich z podatku dochodowego w przypadku strojów, które zakładają ci reprezentanci, kiedy jadą na europejskie czy światowe igrzyska olimpiad specjalnych. Nie wpuszczamy ich już jednak do obiektów COS na zasadach, na jakich traktujemy reprezentantów sportu głuchych czy osób niepełnosprawnych w ramach igrzysk paraolimpijskich, bo uważamy, że tam są dotacje, dofinansowanie lub bezpłatna opieka lekarska, więc oni tu nie mają prawa. Myślę, iż przyjdzie czas - dobija się o to również rzecznik praw obywatelskich - że wrócimy i do tego. Poprawki, które mam zamiar zgłosić, nawiązują również do idei projektu poselskiego SLD, mianowicie chodzi o to, żeby klub sportowy funkcjonował jako osoba prawna, przy czym osobą prawną jest również spółdzielnia. Dzisiaj największe kluby na świecie funkcjonują w formie spółdzielni. W związku z powyższym w stosownej poprawce powracamy również do tej propozycji.

    Nie do końca rozwiązana jest również sprawa sportu osób niepełnosprawnych. Znaczna część dyscyplin nie została uznana przez polskie związki sportowe, a inne stowarzyszenia, które prowadzą przygotowania do igrzysk olimpijskich, nie mają praw polskiego związku. Nie mogą organizować mistrzostw Polski, pucharów Polski, nie mogą otrzymywać na to dotacji. Wszystko odbywa się dookoła, z lewego do prawego ucha. Stąd proponujemy rozwiązanie, które zakłada, że jeśli w danej dyscyplinie sportu osób niepełnosprawnych nie ma jeszcze właściwego polskiego związku sportowego, na ten czas prawa takiego związku, tak żeby można było organizować pracę w ramach przygotowań do wielkich imprez, powierza się Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu, który dzisiaj funkcjonuje. Chodzi o to, żebyśmy nie szukali pseudorozwiązań. Skoro mamy reprezentację ruchu paraolimpijskiego, to chodzi o to, żeby to mogło być zrobione.

    Nie udało nam się tego wypracować i to jest wielka strata. Wielką stratą jest utrata przez część związków nieolimpijskich statusu polskiego związku sportowego. (Dzwonek) To nie jest tylko sprawa formalnoprawna - jedni będą startować w konkursie o pieniądze z ministerstwa, a drudzy będą je mieć z mocy ustawy - ale to jest także utrata przez zawodników prawa do powoływania ich do kadry narodowej, to jest utrata prawa do stypendium, to jest utrata prawa do nagrody, to jest degradacja znacznej części dorobku polskiego sportu pozaolimpijskiego.

    W kontekście The World Games Wrocław to nie jest dobra sytuacja. Można by było uczynić ten krok, sprawić, żeby to był rejestr typu B związków pozaolimpijskich, ale żeby one nadal miały ten status. Przecież ustawa nie mówi, że polskim związkom sportowym olimpijskim należy dawać tyle pieniędzy, a nieolimpijskim tyle. W ten sposób utracimy dorobek organizacyjny, często również bardzo wielu młodych sportowców. Związki pozaolimpijskie doskonale wpisują się w promocję sportu wśród dzieci i młodzieży.

    Rozważymy wnioski, które zostaną złożone w czasie drugiego czytania, zwłaszcza ten niepokojący mówiący o wycofaniu się z możliwości zwolnienia z podatków lokalnych, jeśli chodzi o COS, i wówczas podejmiemy decyzję o głosowaniu nad całością projektu ustawy. Mowa jest również o tym, że propozycje, które przedkładamy, powinny być poważnie rozważone. Dziękuję uprzejmie. (Oklaski)Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o: - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie, - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw, - komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych


54 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy