Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3249 i 3443).


Poseł Mieczysław Kasprzak:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego zająć stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw.

    Pan poseł sprawozdawca bardzo szeroko omówił wszystkie sprawy, wszystkie zagadnienia zawarte w tym projekcie, niemniej jednak muszę podkreślić, że jest to bardzo ważny, bardzo istotny projekt, dlatego że dostosowuje nasze prawo krajowe do prawa międzynarodowego. Postęp w zakresie ochrony patentów, ochrony własności intelektualnej mamy dość duży. Chcę tu przypomnieć całą tę dyskusję, która nie tak dawno się odbywała, na temat patentu europejskiego. Polska należy do krajów, które stawiają na innowacyjność, na szybki wzrost i rozwój. Przyjmujemy to w swoich programach i w tę stronę będą przekierowywane środki pomocowe, duże wsparcie, więc ważne, istotne jest to, aby pomysły, wynalazki, których mamy w naszym kraju znaczną liczbę, były właściwie chronione. To wiąże się z ogromnymi wydatkami na badania, a istotne jest to, aby te badania przynosiły pozytywne skutki i niosły korzyści tym, którzy się tym zajmują.

    Ważne jest także to, co zostało już podkreślone, że skraca to proces rejestracji wynalazku, uzyskiwania patentu do pół roku. To jest bardzo ważne, bo niejednokrotnie pojawiały się skargi na to, że ta procedura jest dość uciążliwa. Nastąpi obniżenie kosztów, co też jest bardzo istotne. Za tym wszystkim idzie to, że wynalazek zarejestrowany w jednym kraju, wynalazek, który uzyskał patent, będzie miał ochronę we wszystkich krajach, w których to prawo będzie obowiązywało.

    Dlatego też w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego chcę powiedzieć, że dla dobra naszej gospodarki, dla tych, którzy będą się zajmować badaniami i chcą wprowadzać w naszym kraju tę innowacyjność, bo będzie to dotyczyć głównie nowych rzeczy, nowych spraw, popieramy ten projekt i wnosimy o jego uchwalenie. Dziękuję bardzo, pani marszałek. (Oklaski)Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw


471 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo działalności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy