Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

20 punkt porządku dziennego:


Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie sprawozdania ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2014 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druki nr 3304 i 3349).


Poseł Bogdan Rzońca:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości zgłosiłem wniosek o odrzucenie informacji rządu na ten temat, ponieważ rząd działa na zasadzie: kopiuj i wklej. Co roku przekazuje informacje jak sekretarka, nie analizując generaliów i zastrzeżeń, jakie mają polscy rolnicy w sprawie obrotu ziemią, i w ogóle nie bierze pod uwagę kwestii bezpieczeństwa państwa.

    Proszę państwa, średnio 1 ha ziemi w Holandii kosztuje 52 tys. euro, 1 ha ziemi w Polsce średnio kosztuje 5 tys. euro, 1 ha ziemi w Niemczech kosztuje średnio 25 tys. euro. Powtarzam, że 1 ha ziemi w Polskie kosztuje 5 tys. euro, a rząd w tej kwestii w zasadzie nic nie robi.

    Minęły dwa lata od czasu, jak Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło projekt ustawy w tej sprawie i do tej pory nie ma stanowiska rządu w tej kwestii. Dlaczego? Rolnicy stoją przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, 100 dni już tam stoją, a żaden przedstawiciel rządu u nich nie był. Czekają na informację, co rząd (Dzwonek) chce zrobić z polską ziemią. Czy w ogóle państwo jako rząd interesujecie się kwestią tak wielkiej wagi...

    Marszałek:

    Czas, panie pośle.

    Poseł Bogdan Rzońca:

    ...jaką jest cena polskiej ziemi? Dziękuję bardzo. (Oklaski)

    (Głos z sali: Brawo!)Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie sprawozdania Ministra Spraw Wewnętrznych z realizacji w 2014 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców


1184 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie sytuacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy