Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

20 punkt porządku dziennego:


Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie sprawozdania ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2014 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druki nr 3304 i 3349).


Poseł Cezary Olejniczak:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Premier! Panie pośle, nie Wojtek, tylko Cezary. (Wesołość na sali)

    Rząd przedstawił sprawozdanie na temat zakupu ziemi i nie tylko ziemi, ale też nieruchomości przez cudzoziemców. (Oklaski) W przyszłym roku mija okres ochronny i cudzoziemcy będą mogli swobodnie kupować polską ziemię.

    Pan prezydent Komorowski w kampanii wyborczej między pierwszą a drugą turą dużo mówił na ten temat wspólnie z panem ministrem Markiem Sawickim. W ogrodach SGGW i później w Wielkopolsce mówili, że polska ziemia będzie chroniona i w przyszłym roku trafi do polskich rolników.

    Na posiedzeniach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od początku tej kadencji prowadzimy na ten temat rozmowy, jest kilka projektów poselskich. W ostatnim czasie wpłynął projekt poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego, czytaj: rządowy. Pan minister Kalemba wylewał dzisiaj krokodyle łzy nad tym projektem, mówiąc, że opozycja nie pracuje (Dzwonek), ale rządzi koalicja PO i PSL. Nadal nie ma stanowiska rządu w sprawie projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

    Pani premier, proszę się tym zainteresować i zwrócić uwagę ministrowi Sawickiemu z Polskiego Stronnictwa Ludowego...

    Marszałek:

    Czas, panie pośle.

    Poseł Cezary Olejniczak:

    ...żeby wziął się do roboty. (Poruszenie na sali, oklaski)

    (Głos z sali: Brawo!)

    (Głos z sali: Aaa...)Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie sprawozdania Ministra Spraw Wewnętrznych z realizacji w 2014 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców


284 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy