Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

18 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3413 i 3419).


Poseł Sprawozdawca Tadeusz Arkit:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przedstawić Wysokiej Izbie opinię komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (druki nr 3413 i 3419).

    Senat przyjął 15 poprawek, z czego pozwolę sobie przedstawić państwu króciutko jedną poprawkę, bo jest ona merytoryczna - pozostałe poprawki mają charakter legislacyjno-redakcyjny. Poprawka merytoryczna dotyczy zmiany terminu wejścia w życie przedmiotowej ustawy - proponuje się dzień 1 stycznia 2016 r. Poprawka ta ma na celu zmniejszenie realnego zagrożenia skierowaniem przeciwko Polsce skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z brakiem usunięcia nieprawidłowości w zakresie transpozycji art. 5 dyrektywy 2000/53/WE. Ryzyko niekorzystnego dla Polski wyroku Trybunału Sprawiedliwości stanowi szczególnie istotny argument na rzecz przyspieszenia terminu wejścia w życie przedmiotowej ustawy i określenia go na dzień 1 stycznia 2016 r. W wyniku tej poprawki Senat dokonał również konsekwentnych zmian w przepisach przejściowych, które odnosiły się do terminów wprost powiązanych z aktualnie uchwalonym przez Sejm RP dniem wejścia w życie ustawy, tj. 1 stycznia 2017 r.

    Tak jak już powiedziałem, pozostałe poprawki mają charakter legislacyjno-redakcyjny.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wnoszę o przyjęcie wszystkich zgłoszonych poprawek. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw


1009 wyświetleń
Zobacz także:
Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zużytym sprzęcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zużytym sprzęcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zużytym...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy