Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (druki nr 3412 i 3423).


Poseł Zbyszek Zaborowski:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie senackiej poprawki do zmiany ustawy Prawo energetyczne.

    Senat wprowadził jedną poprawkę istotną merytorycznie i finansowo dla samorządów, można powiedzieć, że poskąpił z puli generalnej dyrekcji dróg publicznych na oświetlenie dróg krajowych poza terenem zabudowanym. Nie wiem, dlaczego to zrobił, ponieważ intencją Sejmu, jak pamiętam, było, aby koszty utrzymania oświetlenia dróg krajowych poza terenem zabudowanym, które często są obwodnicami miast czy miasteczek, ponosił jednak zarządca, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Niestety Senat próbuje przywrócić znaczącą część kosztów, wprowadzając oprócz ruchu pieszych i rowerów również dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej, a więc dzieli drogi krajowe na dwie różne części: samorządową i rządową, jeżeli idzie o oświetlenie. Wydaje się to zabiegiem sztucznym, szkodliwym dla budżetu samorządów. Mam nadzieję, że Sejm się zreflektuje w swojej większości i odrzuci poprawkę Senatu, która w komisji przeszła tylko jednym głosem. Dziękuję bardzo.Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne


81 wyświetleń
Zobacz także:Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o związkach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy