Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Jacek Czerniak:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Najważniejszą zasadą, która przyświecała rozstrzygnięciu na tym etapie, jak pan stwierdził, jest bezpieczeństwo państwa polskiego. Z tym się wszyscy zgadzamy. Drugą zasadą, która powinna temu przyświecać, jest oczywiście to, by działalność była zgodna z prawem. Ale jak to się stało, że kwestie dotyczące bezpieczeństwa państwa polskiego były zmieniane w kontekście zamówienia śmigłowców? Zaczęliście państwo postępowanie od 26 maszyn, później było 70, a na końcu okazało się, że zostało zamówionych 50 śmigłowców. Co ważniejsze, kwota, która dzisiaj jest publicznie znana, wynosi 13 mld zł. To znaczy, że 50 śmigłowców zamówicie państwo po decyzji - za 50, a nie 70 śmigłowców.

    Kolejne pytanie. Pan minister powiedział, że dwie oferty, które zostały odrzucone, były niezgodne z wymaganiami Ministerstwa Obrony Narodowej. Czy dobrze zrozumiałem? Pan stwierdził, że te dwie oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych, a dzisiaj pan mówi, że były niezgodne z wymaganiami. Otóż jeżeli w piśmie stwierdził pan, że w rozstrzygnięciu 50% punktów jest przyznawanych za cenę, 30 punktów za parametry techniczne, a 20 punktów za koszty użytkowania, to zgodnie z wiedzą, którą posiadam - być może to jest obiegowa wiedza - wygrałby Świdnik. Bo cena była prawdopodobnie - nie wiem dokładnie - mniejsza, zapewne koszty użytkowania świdnickiego śmigłowca są niższe niż tego, który wygrał. Czyli 70 punktów byłoby po stronie Świdnika. Wygrałby Świdnik, ale stało się inaczej. Nie jest moim celem twierdzenie, że to postępowanie jest niezgodne z prawem, ale chodzi o to, żeby rozstrzygnąć wątpliwości, które dotyczą tego ważnego z punktu widzenia Polski postępowania.

    I jeszcze jedno krótkie pytanie: Czy do etapu testów technicznych, zgodnie z tym, co państwo deklarowaliście, byli dopuszczeni przedstawiciele strony społecznej, czy też nie? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę śmigłowców wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych RP oraz skutków rozstrzygnięcia przetargu dla polskiej gospodarki


121 wyświetleń
Zobacz także:Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o rozwoju lokalnym z...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rzeczach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy