Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Adam Abramowicz:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W Polsce jako jedynym kraju w Europie istnieje taki instrument, który nazywa się bankowy tytuł egzekucyjny i który uprzywilejowuje banki w stosunku do ich klientów. Wygląda to w ten sposób, że państwo nadaje bankom uprawnienia, aby mogły rozstrzygać spory ze swoimi klientami, czyli banki rozstrzygają spory we własnej sprawie. Tworzy to nierównowagę na rynku, powoduje występowanie patologii, wiele osób z tego powodu straciło majątki.

    W 2013 r. wpłynął do laski marszałkowskiej projekt ustawy likwidujący ten szkodliwy instrument z takim uzasadnieniem, jak mówiłem, czyli że narusza on konstytucję, narusza zasadę równości wszystkich wobec prawa. Projekt był procedowany od 2013 r. W lipcu 2013 r. Platforma Obywatelska zgłosiła wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Ten wniosek przepadł, zadecydowały tu cztery głosy. Sejm uznał, że jednak warto pochylić się nad tym projektem. Następnie trwały prace w ramach podkomisji i komisji. Komisja Finansów Publicznych zakończyła pierwsze czytanie i przygotowała sprawozdanie. Odbyło się to 19 marca 2015 r. 14 kwietnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że bankowy tytuł egzekucyjny narusza konstytucyjną zasadę równości. Banki nie mogą być sędziami we własnej sprawie - mówiła wtedy Teresa Liszcz w imieniu trybunału. Tak więc Trybunał Konstytucyjny w całej rozciągłości potwierdził słuszność naszej ustawy. W zasadzie w związku z tym powinno się ten instrument, bankowy tytuł egzekucyjny, jak najszybciej zlikwidować.

    Co prawda, trybunał dał na to czas aż do 2016 r. Nie oznacza to jednak, że jeżeli projekt został już złożony w Sejmie, jeżeli odbyło się już jego pierwsze czytanie, to nie należy tego procesu doprowadzić do końca. I tu zaczyna się problem, ponieważ pan marszałek Sikorski blokuje dalsze prace nad tym projektem. Nie jest on kierowany do drugiego i trzeciego czytania, co jest niekorzystne dla wszystkich Polaków. Bo banki jeszcze dzisiaj używają bankowego tytułu egzekucyjnego, żeby np. wywłaszczać tych, którzy wzięli kredyty we frankach. Prasa komentuje bardzo głośne sprawy. Na przykład ktoś wziął na mieszkanie kredyt w wysokości 0,5 mln zł i miał trudności ze spłatą. Po zastosowaniu bankowego tytułu egzekucyjnego kredyt został przewalutowany z franków na złotówki, wartość domu wzrosła do 800 tys. i zaczęły rosnąć odsetki karne. Dzisiaj ten dług wynosi już 1 mln zł. Ktoś, kto wpadł w takie sidła, będzie spłacał dług do końca życia, stał się jakby niewolnikiem banku. Przeciąganie tego okresu powoduje, że jeszcze wiele osób zostanie skrzywdzonych w ten sposób.

    Jako poseł przedstawiciel wnioskodawców apelowałem dzisiaj do pana marszałka o to, żeby odblokował ten dobry projekt, tak aby bankowy tytuł egzekucyjny mógł zostać zniesiony jak najszybciej. Pani przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych odpowiedziała, że pan marszałek będzie czekał, aż wpłynie projekt rządowy w tej sprawie. Tak więc wynika z tego, że likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego będzie maksymalnie przeciągana, aż do ostatecznego terminu określonego przez Trybunał Konstytucyjny. W czyim jest to interesie? Myślę, że Polacy sami powinni sobie na to odpowiedzieć. Na pewno nie jest to w interesie zwykłych ludzi ani przedsiębiorców, którzy mają kredyty w bankach, bo jak wynika z analizy, którą przeprowadziło Biuro Analiz Sejmowych, jedynym beneficjentem bankowego tytułu egzekucyjnego jest system bankowy. Egzekwowanie tego tytułu odbywa się ze stratą dla obywateli i dla państwa. Korzystają na tym jedynie banki. Tymczasem one mają się w Polsce dobrze. Zarobiły 16 mld zł. Zlikwidowanie tego uprzywilejowania im nie zaszkodzi, a pomoże wielu Polakom. Dziękuję bardzo.Poseł Adam Abramowicz - Oświadczenie z dnia 26 maja 2015 roku.

Oświadczenie poselskie. Posiedzenie Sejmu RP nr 93


196 wyświetleń
Zobacz także:Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Adam Abramowicz - Spot wyborczy
Posiedzenie Sejmu RP nr 102

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy