Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

21 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 3325).


Poseł Stanisława Prządka:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej pragnę zaprezentować stanowisko wobec komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.

    Prezydium Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka postanowiło przedłożyć Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka propozycję podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Skąd ta inicjatywa? Na końcowym etapie prac nad prezydenckim projektem ustawy dotyczącym wydłużenia wieku pracy sędziów Sądu Najwyższego, już na zupełnie końcowym etapie, wyłonił się problem polegający na tym, że przy regulacjach objętych tym projektem nie zdąży się wprowadzić i doprecyzować, tak jak to ma miejsce w innych sądach, sytuacji kadencyjności. W związku z tym zapowiedzieliśmy wtedy, na tym posiedzeniu komisji, że podejmiemy ten temat w nieodległym czasie i przedłożymy własną propozycję. Dlatego dzisiaj procedujemy właśnie nad tym projektem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Była już tutaj mowa o tym, ten projekt ma na celu wprowadzenie kadencyjności stanowisk prezesów Sądu Najwyższego kierujących jednocześnie izbami Sądu Najwyższego. Jak mówili przedmówcy, nie będę w szczegółach tego powtarzać, tylko w Sądzie Najwyższym nie ma dotychczas kadencyjności w odniesieniu do prezesów sądu będących przewodniczącymi izb i kierujących wydziałami w izbach Sądu Najwyższego.

    Stąd też trzeba przyznać, że ten projekt idzie w bardzo właściwym kierunku ujednolicenia praktyk i ujednolicenia zasad. Kadencyjność ma swoje wielkie walory, swoje zalety. Należy kwestię tej kadencyjności uporządkować we wszystkich sądach tak, żeby nie było nieuzasadnionych przecież odstępstw od tego. Myślę też, że zasadne jest uporządkowanie tej kwestii, ponieważ przepis tego projektu wyraźnie wskazuje, że sędzia Sądu Najwyższego może pełnić funkcje kierownicze do 70. roku życia, natomiast orzecznictwem może zajmować się do 72. roku życia, oczywiście jeżeli sędzia wyrazi taką chęć i jeżeli stan zdrowia będzie mu na to pozwalał. Stąd wydaje się, że ten zapis ma głęboki sens i uzasadnienie.

    Jest jeszcze jedna kwestia, która może nie tyle budzi pewne wątpliwości, ile kieruje nas ku temu, żebyśmy się zastanowili, czy przepis przejściowy jest prawidłowo, dobrze zapisany. Oczywiście, ktoś tu z państwa powiedział - chyba pan marszałek Józef Zych - że problem zakończenia pracy związanej z pełnieniem tej funkcji jest zagadnieniem, którym się będzie zajmował pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Mam takie wrażenie, że po tym, jak Wysoka Izba skieruje ten projekt do prac w komisji, będziemy jeszcze te kwestie szczegółowo analizować. Sądzę, że będzie tam przedstawiciel Sądu Najwyższego, bo go tam zaprosimy, zaprosimy panią pierwszą prezes Sądu Najwyższego, tak żebyśmy (Dzwonek) mogli jeszcze ich wysłuchać, dowiedzieć się, czy ta propozycja sprawi pierwszemu prezesowi sądu i sądowi kłopoty organizacyjne, i ewentualnie wtedy podejmiemy stosowne decyzje, jeśli zajdzie potrzeba zmian.

    Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej uznaje, że to są zmiany potrzebne i dobrze, że wprowadzamy je teraz, już po przyjętych wcześniej zmianach w ustawie o Sądzie Najwyższym. Wnioskuję o skierowanie projektu do dalszych prac legislacyjnych.

    Dziękuję bardzo, panie marszałku.Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.


49 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o nieodpłatnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o nieodpłatnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy