Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Brygida Kolenda-Łabuś:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Na początek kilka słów do pana posła Warzechy. Powiem, że pewnie nie korzysta pan ze środków transportu publicznego, ponieważ także u nas bardzo powszechnym obrazkiem jest czytanie w metrze, tramwaju, autobusie czy pociągu, wszędzie. Ja korzystam, widzę to, jestem tego żywym świadectwem. (Oklaski)

    Podobnie jak moi przedmówcy, kilka słów powiem o tym, w jakim ja środowisku lokalnym funkcjonuję, jeżeli chodzi o bibliotekę, i nie tylko o nią, bo jest to jeden z elementów szeroko pojętej kultury w mieście. Reprezentuję miasto ponad 60-tysięczne, podobnie jak kolega z Tczewa, gdzie bardzo dobrze funkcjonują i miejski ośrodek kultury, i miejska biblioteka publiczna, i ze sobą zupełnie nie konkurują, każda instytucja znajduje swoje pole do działania. Muszę powiedzieć, pochwalić się przed panem posłem Gadowskim, że od wielu lat, mimo że nie jest to miasto wojewódzkie, zajmuje ono pierwsze miejsca w ocenach, rankingach dotyczących bibliotek w województwie.

    Bardzo chciałabym podkreślić to, jak pozytywne skutki przyniosły programy, o których pan minister mówił na początku, również w sytuacji mojego miasta. Biblioteka uzyskała wsparcie i w 2014 r., i w 2013 r. na rzecz modernizacji, likwidacji barier i szerszego otwarcia się na różne środowiska.

    Natomiast moje pytanie dotyczy kwestii porozumień, współpracy między samorządami szczebla gminnego i powiatowego. Jest w naszej rzeczywistości coś takiego jak biblioteki powiatowe i o ile dobrze znam fakty (Dzwonek) - króciutko już - to często dochodzi do porozumień między powiatem a samorządem gminnym i mocą takiego porozumienia wypełnia się jakby zadanie powiatu poprzez współfinansowanie tego zadania dla gminy. To często dotyczy gminy, która jest gminą miejską, która tak czy owak wypełnia obowiązki czy czynności związane ze zwiększeniem czytelnictwa. Nie wiem, czy to nie wykracza poza możliwości i kompetencje pana ministra, ale gdyby tak zastanowić się nad takim uregulowaniem, takimi działaniami, które są oczywiście dopuszczalne, nad tym, żeby skierować to do mniejszych, wiejskich gmin nie po to, żeby obniżyć koszty prowadzenia bibliotek w dużych miastach, tylko po to, żeby zwiększyć czytelnictwo w mniejszych obszarach, zwłaszcza wiejskich. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.


45 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku wraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o opiniodawczych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przedstawiona przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy